Labutí píseň - Kvarta 2.

10. ledna 2014 v 22:10 | Renata Štulcová |  Kapitoly - Kvarta
Ztratit paměť je zlé. Když ztratíme vzpomínky, ztratíme jednu z nejcennějších věcí, kterou máme, ztratíme část sebe. A to se stalo hlavní hrdince...
Co všechno se stalo v první kapitole, jste četli tady v kapitole Skrytá žabí krása. Nyní na vás čeká pokračování...
.
.
Labutí duše je hluboká, naplněná láskou a půvabem.
.
"…A má neustálé migrény," zakončila svou tragickou řeč profesorka Rusalka ve sborovně Rafaelovy školy a obrátila se na svou matku a vílí královnu se žalem v očích.
Aine zatím zhluboka dýchala, oči měla zavřené, snažila se ovládnout svůj neklid.


"Já bych to zase tak tragicky neviděl," ozval se kulatý profesor Emanuel a jako vždy si čistil své brýle, které stejně jako Aine a několik dalších vyučujících nosil z psychologického hlediska. "Marina není první, kdo dočasně ztratil paměť při metamorfóze. Jen si vzpomeňte například na syna toho lesníka z Pece pod Sněžkou, to není tak dávno, co maturoval."
"No, nebo dcera toho chirurga z Plzně," vzpomněla si dryáda Otoljenka.
Ředitelka Flóra pokývala hlavou: "Ano, máte pravdu, sama jsem včera procházela dlouhý seznam všech, které zradila paměť. Během týdnů, nejvýše měsíce se jim zase sama vrátila. Jak Rusalka říkala, Marina se výborně metamorfovala, nemá vůbec žádné problémy s vodním živlem, ani s tělem nymfy. A to je to nejpodstatnější. Nezapomněla ani řeč, a veškeré ostatní věci jako se najíst a podobně."
Profesor Fontán přitakal: "Podrobujeme ji denně drahokamové kůře, když si včera prohlížela fotografie spolužáků a školy, sama přiznala, že cítí jakousi clonu. Že ví, že před metamorfózou něco bylo, ale má to zamlžené."
Aine stále jen mlčela a za oknem navzdory blížícímu se létu se z parku drala mlha.
.
"Ehm," odkašlal si profesor Pan, který Aine stále pozoroval. "A jak je na tom se znalostmi ze školy, pane doktore?"
Profesor Fontán stiskl rty. "Doporučoval bych celému sboru, aby ji už do vysvědčení raději nezkoušeli. Nabyl jsem dojmu, že zvláště letošní znalosti má kvůli tomu výpadku paměti v hlavě zablokované."
"Hm, to jiní mají znalosti také zablokované a i bez výpadku paměti. Třeba takový Buližník se Sejkorou," projížděla profesorka angličtiny Stříbrná klasifikační seznam terciánů. "Ještě je musím jednou oba zkoušet. Doufám, že jsou v-"
.
Nedokončila větu, protože se ozvalo nečekané zaklepání.
"To bude určitě Arthos," zvedla se ze židle ředitelka.
Jak se dveře otevřely a v nich opravdu stál král kentaurů, ve sboru zavládlo vzrušení. Králové kentaurů zřídka procházejí branami svého království.
"Dobré odpoledne," pozdravil je stále stejný, zamyšlený, jak ho znali, když vedl hvězdárnu. "Paní Flóra požádala mého bratra o astrologické posouzení Marinina horoskopu v době metamorfózy a on usoudil, že bude zřejmě lepší, když se na to podívám já. Předal mi Marininu složku, a tak jsem tady," rozhlédl se Arthos po překvapených tvářích. Na té Pukově o vteřinku déle prodlel a Puk jeho pohled nevydržel. Stále vůči Arthosovi cítil zášť kvůli Amálii.

Pomalu, soustředěně si rozložil grafy a diagramy na konec dlouhého stolu, sundal si sako, v tom červnovém vedru uvolnil kravatu a začal přednášku.
"Paní ředitelko, vážení kolegové, nebudu zabíhat do zbytečných astrologických podrobností, ale spíše vám nastíním jejich následky. Z data, místa a času Marinina narození jsme vyčetli a čas to potvrdil, že Marina je narozena pod vlivem Štíra, Váh a Vodnáře. Z toho vyplývá její vrozená podstata. Marina se zrodila jako kombinace vody s menším podílem vzduchu. U ní jako u víly není tento fakt důležitý. Jenže hraje důležitou roli při jednotlivých metamorfózách. Jistě si pamatujete, jaké měla potíže při metamorfóze v nágu. Tady paní Damiána," pokývl na zástupkyni Meluzíny, "by nám o tom mohla vyprávět, jak s princeznou Meluzínou učily Marinu přijmout ohnivý živel.
A nyní přistoupím k dalšímu vlivu. Štírům vládne Pluto. Planeta jednoho z vládců Zásvětí. Tato planeta se rovná osudu a přitahuje k sobě duše, kterým vládne, pomáhá je metamorfovat, znovuzrozovat.
Ve dnech, kdy se Marina metamorfovala, procházela právě naše paní Alba, její stříbrný kotouč přes Pluto a Pluto právě procházel v Zodiaku znamením Ryb-"
Ve sboru to zašumělo.
"Mohli jsme to předvídat, kdybychom Marině udělali rozbor horoskopu na dny metamorfózy," řekl Arthos, "ale stejně bychom byli bezmocní."
Vtom profesorka Stříbrná zvedla ruku. "Na jak dlouho předpokládáte, bude Marina v tomhle stavu? Víte, nemáme za ni alternaci na roli Puka do Snu noci svatojánské. Pravděpodobně si nepamatuje text, a my máme za měsíc a půl hrát představení rodičům jak nám velí tradice."
Arthos se zahleděl do oken, park už nebyl pro mlhu vůbec vidět.
"Paní profesorko, těžko říct. Hvězdy nám jsou, zdá se, nakloněny. Pluto právě opouští Ryby a přechází do Berana, což je znamení ohnivé. S Lunou se v těchto měsících nepotká, takže by jeho vliv na Marinu měl zeslábnout. Ale kolik dní nebo týdnů si bude Marina myslet, že… Když tak o tom přemýšlím, možná by pomohlo, kdybych za ní zašel. Mám nějaké otázky, kdyby mi na ně odpověděla, mohl bych udělat přesnější závěr o tom, co se s ní vlastně stalo," navrhl náhle sboru, že i dokonce Aine zvedla překvapenou tvář.
.
Marina ležela nahá na hladině bazénu v síni, v níž procitla. Od probuzení z metamorfózy přebývala stále tady, sem jí nosili jídlo, tady si s ní Rusalka povídala o životě před metamorfózou, tady trénovala plavání, které již dotáhla k naprosté dokonalosti a tady se jí lékaři snažili navrátit paměť.
Teď právě ležela na vodě, očima objížděla všechny ty mramorové výklenky, květy, ornamenty a klenutí stěn i neuvěřitelně vysokého stropu síně, která by se, kdyby tady nebyl ten bazén, hodila jako koncertní sál.
Zatímco ležela, věděla, že nikdy nepřestane obdivovat modrý mramor se zelenými, bílými a červenými žilkami, a profesorka Fontánová v bílé říze se brodila kolem ní bazénem a obnovovala sílu jejích čaker.
Nejníže na Marinin nymfí ocas položila rudý rubín, výše pod pupek oranžovohnědý karneol, nad pupek žlutý citrín, na srdce zelený malachit, do krční jamky tyrkys, mezi obočí temně modrý lapis lazuli a nakonec jí do vlasů připnula krystal fialového ametystu omotaný stříbrným drátem, takže se jí krystal dotýkal temene hlavy.
Proč si nevzpomenu? Vím, že jsem se učila pracovat s těmi kameny, někdy… Možná je to tak dávno, že si to nepamatuju… Možná je všechno jinak, než mi Rusalka tvrdí… Kdoví kdo jsem? Kdoví proč mě sem zavřeli? letělo Marině hlavou.
.
"Zavřete oči, Marino. Na nic nemyslete, jen vnímejte vibrace kamenů," přikázala profesorka v promáčené bílé říze, překřížila si paže na hrudi a také zavřela oči.
Vteřina ticha a potom se síní rozezvučelo sedm táhlých tónů, jako kdy někdo hraje na dlouhé struny. Marina se neodvážila otevřít oči, aby se přesvědčila, zda je vydává profesorka, a vzápětí se rozvibrovaly kameny na jejím těle.
Ta energie byla tak silná, že oddělila Marino vědomí od nymfího těla, aby mohlo nabrat sílu v Zásvětí.
.
Marinina komnata nebo spíše sál, jak ona sama pro sebe to místo nazvala, byla nepřetržitě hlídána stráží vodních mužů a venku kolem terasy hlídal elf s vílou, které Rusalka Marině představila jako její tělesnou stráž. Světlana a Julián.
Marina ležela na vodě v jemné tyrkysové košilce, spát tak bylo mnohem pohodlnější, než si tlačit ploutve na lůžku. Jenže spánek nepřicházel.
Odkudsi, možná odevšud se linuly tiché nymfí písně, tak podobné velrybímu zpěvu. Tomu zpěvu, který vniká do srdcí i duší, protože jeho každý tón rozeznívají radost se smutkem vetkané do osudu všech a všeho.
Stráže jsou kolem, nikdo se sem nemůže dostat, tak čeho se bojím? Ten den, co jsem se probudila, tady nikdo nehlídal, mohl se sem dostat kdokoli, ale Rusalka stejně tvrdí, že sem nikdo nemohl jít, protože ona ví, kdo kde byl, kam koho poslala…
Prý jsem nebyla dřív nymfa? Hm, to je divné, prohlížela si ve svitu Luny, která právě couvala, své tělo. Metamorfóza ocasu v nohy mi jde, ale je to tak nepřirozené chodit po dvou. Na suchu je tak těžko, země je tvrdá a v botách se jde ještě hůř. Mám pořád strach, že špatně položím chodidla, jsou uzoučká… Rusalka sama říkala, že chodit po zemi je pro nymfu stejné jako pro člověka chodit po ostří meče.
.
V tichu nymfích písní Marina zaslechla, že se vodou nese vlnění.
Někdo sem jde nebo plave!
Pak uslyšela tichý hovor před vstupem do sálu, poznala hlas nymfího strážce. Ale ten dívčí hlas jí byl neznámý.
"Ano, jen na chviličku. Já jí to jen předám a zase půjdu," dodal veselý šepot.
Marina se ve vodě napřímila. Oči měla vytřeštěné, když do sálu veplula plavovlasá nymfa.
"Ahoj," vrhla se na ni, takže Marina nestačila uniknout jejímu objetí. Pak se na ni ta sympatická blondýnka podívala proti světlu Luny a špitla: "Říkali nám, že si na nás nepamatuješ, takže já jsem Médea a my dvě jsme nejlepší kamarádky… tedy aspoň jsme byly, než jsme se metamorfovaly…" znejistěla, když viděla Marinu udiveně mrkající v tom stříbrném svitu. "No, teda já jsem ti přinesla tohle. Měla jsem ji půjčenou těsně před metamorfózou a už jsem ti ji nestihla vrátit," podávala Médea Marině stříbrnou čelenku. "Tobě sluší, mně stříbrná neslušela, ale zachránila jsi mě s ní, protože jsem byla šíleně rozcuchaná od mlhy, než jsme prošly lesem do školy. Vzpomínáš?"
Marina zavrtěla smutně hlavou. Cítila však srdcem, že je jí Médea blízká, proto se rozpovídala. "Vím jenom to, co mi moje sestra, tedy Rusalka řekla. Ukazovala mi vaše fotky, i tebe, ale říkala, že mě ještě budou léčit, než mě mezi vás pustí. Nechtějí ke mně pustit ani moji babičku, ani maminku, protože si na ně taky nepamatuju."
"Maminku?" zarazila se Médea. "Oni už našli tvou maminku?"
Nyní se zase zarazila Marina, ale přikývla.
"A kde celou tu dobu byla?"
"Kde by byla? V království elfů a víl, ona je tam přece královna…"
Médea nevěřila vlastním uším, znala od své matky psycholožky různá onemocnění duše, která se léčí na psychiatrii, nyní se zdálo, že Marina je takovým onemocněním postižena.
"Už musím jít," pohladila kamarádku po tváři.
"Přijdeš zase?" zeptala se Marina.
Médea přikývla. V tom smutném zpěvu nymf jen ztěžka zadržovala slzy.
Plula pak chodbami Rusalčina paláce jako gondola benátskými kanály. Tak byly chodby stavěny, aby se jimi dalo plavat i jít suchou nohou.
Plavala a brečela, bylo jí jedno, jestli ji někdo spatří a nahlásí profesorce Rusalce, že se pouští, kam nemá. Bylo jí to naprosto jedno, protože její nejbližší přítelkyně, kamarádka, kterou má jako sestru a se kterou se tak úžasně setkala při přijímačkách, když jim bylo pouhých jedenáct, je těžce nemocná.
.
Proplula zpátky téměř celým palácem, který se rozkládá kolem nymfího jezera za bránou, až konečně dorazila do míst nejblíže bráně, kde přebývají studenti Rafaelovy školy.
Deset spolužáků na ni po celou dobu netrpělivě čekalo v sále, který využívali nejen při lekcích profesora Emanuela, ale hlavně, když se chtěli všichni sejít.
"Jsi v pořádku?" pomáhala jí Šárka z vody.
"Prosím tě, proč by nebyla v pořádku," utrhl se na ni Vilda. "Hlavně ať nám řekne, co je s Marinou. Mluvila jsi s ní?" vyhrkl.
Médea pokývala hlavou, před spolužáky se styděla brečet, proto zatím neřekla ani slovo.
Kydippé jí podala ze břehu župan, Médea se metamorfovala a pak dopadla na židli.
"Je to­… je to s ní ještě horší, než jsme mysleli," rozplakala se.
"Co je s ní? Opravdu tě nepoznala? Řekni nám něco."

Médea si utřela nos. "Nepoznala mě, bylo to hrozné. Ona neztratila jenom paměť. Ona si navíc myslí, že Aine je její máma a Rusalka sestra. Kdybyste viděli, jak se divně dívala, vůbec se nedívala jako Marina. Ona se… se zbláznila!"
(Pokračování příště...)
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Tori Vega Tori Vega | 10. ledna 2014 v 22:21 | Reagovat

Nejlepší kapitola!!!! Chudinka Médea. :-(

2 Katty Katty | 10. ledna 2014 v 22:37 | Reagovat

Tak to sem se trefila akorát včas :D Sem mezi prvními co to čtou :3 :D a souhlasim, chudak Medea :(

3 Katty Katty | 10. ledna 2014 v 22:57 | Reagovat

Aaa takovej napínák !! :D ať už tu je další kapitola prosím !! Já to nevydržím !! :D
- Kéžby Médea věděla, že ji Marina řekla pravdu :-(

4 bigbiz bigbiz | Web | 10. ledna 2014 v 23:17 | Reagovat

[3]: No právě. Jinak kapitola výborná. Krásně se to rozjíždí a už se těším na další.

5 zk123 zk123 | 11. ledna 2014 v 7:57 | Reagovat

Médea se musela asi pořádně polekat, chudáček.A chudáček Marina, proč jí neřekli že nesmí nikomu říct kdo je její maminka sestry a bratr?

6 veverka veverka | 11. ledna 2014 v 10:23 | Reagovat

Je to čím dál napínavější. Vypadá to že bude těžké vydržet než vyjde knížka. Takoví pocit jsem naposledy měla ,když se zde objevily první díly třetího dílu.

7 Lenča Lenča | 11. ledna 2014 v 10:38 | Reagovat

Chudák Médea. Kdyby věděla, co je pravda. A nemohu se dočkat další kapitoly

8 Barča Barča | 11. ledna 2014 v 10:41 | Reagovat

Kapitola přišla právě všas. Když jsem včera večer kapitolu četla, tak mi vylepšila náladu asi o 70% :) Vážně nevím jak to ten dlaší týden vydržím, je jen málo knih, které na mě působí jako drogy a mezi ně patří i Rafaelova škola, za kterou jsem vám moc vděčná. :-P

9 ada ada | 11. ledna 2014 v 11:30 | Reagovat

Chudák Médea....A jsem zvědavá jestli Arthos něco vykoumá...

10 Monia Monia | 11. ledna 2014 v 13:13 | Reagovat

Je to čím dál tím víc napínavější.Miluju
Rafaelovu Školu :D

11 Monia Monia | 11. ledna 2014 v 13:14 | Reagovat

Asi to nepřežiju čekat další týden na novou kapitolu :-D

12 Zuzmule Zuzmule | Web | 11. ledna 2014 v 13:53 | Reagovat

A co když Médea nikomu nepoví, co jí Marina řekla, budou se spolužáky pátrat a přijdou na to, že je to pravda? Už aby byl další díl :-D Hrozně mě zajímá, jak to bude pokračovat.

13 z105 z105 | 11. ledna 2014 v 15:19 | Reagovat

:-D super kapitola chudák Médea

14 Laura Laura | 11. ledna 2014 v 20:07 | Reagovat

Já tu knížku prostě zbožňuju!!! :-D
Mě by taky zajímalo, jaké bude mít následky, jestli vykoumají, že to je pravda.

15 vali vali | 11. ledna 2014 v 20:17 | Reagovat

Super kapitola. To jsem zvědavá jak to dopadne. :-D

16 Jade West Jade West | 11. ledna 2014 v 21:46 | Reagovat

Chudinečka Médea. Kdyby tak jenom věděla že to je pravda... Super kapitola. Vážně napínák. Chtěla bych se zeptat jak moc bude ve 4 Puk? Díly moc :-D

17 Luana500 Luana500 | 12. ledna 2014 v 16:17 | Reagovat

Úžasná kapitola, jsem zvědavá kdy se Marině vrátí paměť. Chudák Médea. :-( Je to tak napínavé...... Už ať je 3. kapitola. :-)

18 LuLuFairy LuLuFairy | 12. ledna 2014 v 17:07 | Reagovat

Páni! Další honem! Je to úžasný!

19 Tereza Jánská Tereza Jánská | 13. ledna 2014 v 20:03 | Reagovat

Začala sem číst první kapitoly čtvrtého dílu protože sem si myslela že nevydržím až čtvrtý díl vyjde jenže teď když znám začátek je to ještě horší teď budu pořád přemýšlet jak to dopadne :-)
Je to opravdu skvělá kapitola! :-)

20 Anne Anne | E-mail | 14. ledna 2014 v 19:23 | Reagovat

Úžasná kapitola už aby byla další nemůžu se dočkat :-D

21 Auri Auri | Web | 15. ledna 2014 v 13:51 | Reagovat

Sotva druha kapitola a uz takovy napinak! Navic pokazde, kdyz se objevi Arthos, mam husi kuzi. Jestli on nebude ten Marinin lev, tak se asi picnu. :D

22 Monia Monia | 15. ledna 2014 v 16:27 | Reagovat

[21]: náhodou Arthos je docela typek :D

23 zk123 zk123 | 15. ledna 2014 v 18:56 | Reagovat

já bych se chtěla zeptat jestli bude v knížce Plantefolie a jestli jo tak bych se chtěla zeptat v jaké kapitole se objeví, jestli to není tajné :-)

24 někdo123 někdo123 | 15. ledna 2014 v 19:12 | Reagovat

[23]: Jsi 23. To je moje oblíbené číslo.

25 zk123 zk123 | 15. ledna 2014 v 20:41 | Reagovat
26 Profesor Profesor | 16. ledna 2014 v 15:40 | Reagovat

Uf. Opět pěkná kapitola. Moc se mi líbí, že se zase objevil Arthos, já ho mám vážně ráda. Ale Médea  mi dělá starosti. Sice Marininým slovům nevěří, ale přesto mě to, že ví o Marinině vztahu k Aine, znepokojuje.

27 Stilka Stilka | 16. ledna 2014 v 17:01 | Reagovat

Konečně další kapitola moc děkuju. Moc se mi stýskalo po pořádném čtení. Super kapitola hned sem z další :-)

28 arkandela arkandela | 17. ledna 2014 v 13:01 | Reagovat

bude už další díl?
Strašně hezká a napínavá kapitola,moc hezké.

29 arkandela arkandela | 17. ledna 2014 v 13:06 | Reagovat

[28]: škoda že Plantofolie není lev,hodily by se k sobě

30 Auri Auri | Web | 17. ledna 2014 v 17:53 | Reagovat

[29]: No nevim, ja si myslim, ze Platnefolie je hrozny dacan. :D

31 zk123 zk123 | 17. ledna 2014 v 18:39 | Reagovat

[30]: mě osobně se Plantefoloe líbí ale k Marině jako osudová láska to ne spíš dobří kámoši

32 arkandela arkandela | 17. ledna 2014 v 18:59 | Reagovat

Plantofolie se za nic nestydí a říká co má na jazyku a MArina je jeho pravý opak takže se vzájemně moc pěkně doplňují.Teda podle mého názoru.

33 Luana500 Luana500 | 18. ledna 2014 v 8:58 | Reagovat

Mně se taky Plantefolie  líbí. S Marinou by se k sobě opravdu hodili. Škoda že jim v tom možná zabrání ta kletba. :-(

34 Bára Bára | 18. ledna 2014 v 17:10 | Reagovat

Kolik dílů vlastně tady na webu bude? Vím, že jenom několik, ale nemůžu se dočkat dalšího dílu. :(

35 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 18. ledna 2014 v 19:17 | Reagovat

Jsem ráda, že se vám příběh líbí. A slibuju, že Plantefolie se vrátí. :-)

36 Jolča Jolča | 25. ledna 2014 v 16:55 | Reagovat

[33]: kdyby jenom kletba, ti je možné zrušit. Ale Plantefolie není lev: je jasné, že spolu nezůstanou :-(

37 Anet Anet | 1. dubna 2014 v 14:11 | Reagovat

možná ta chudinka zjistí že její nejlepší kamarádka je princezna. :-(

38 Adi Adi | 22. dubna 2014 v 18:20 | Reagovat

Médeo mě je tě líto!!! [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

ale vědět bys to mohla!!! :-?

39 Adi Adi | 22. dubna 2014 v 18:24 | Reagovat

[21]: No asi bude!!!  ale to by znamenalo že by v předchozím životě umřel ale ne přirozeně!Nebo aspoń myslím... 8-O

40 beruška beruška | E-mail | 12. září 2014 v 21:04 | Reagovat

moc pěkné

41 Bára Bára | 23. září 2014 v 14:14 | Reagovat

[36]: No, jestli to taky nebude tím, že Marině je patnáct a jemu osmnáct. Už jste potkali někoho, kdo v životě zůstal s tím, s kým v tomhle věku chodil? :D
[39]: Taky jsem si to zezačátku myslela, ale na konci Rohů faunů přeci Pan říká, že by mu nikdo nevěřil, kdyby prozradil, kdo je Lev, ale o Arthosovi si to tu myslí všichni už od poloviny první knížky :D Já si myslím, že Arthos sice je lev, ale není to Lev ;) A že si to schválně nezkontroloval, takže to neví, a chová se, jakože to je on ;)

42 Teerý Teerý | 10. března 2015 v 21:53 | Reagovat

Kdy uz bude tento dil?

43 julie julie | E-mail | 2. dubna 2015 v 14:30 | Reagovat

[42]: jak to tak vypadá tak asi tak v
roce 2100 :-P

44 Kaja Kaja | E-mail | 10. května 2015 v 11:51 | Reagovat

úžasná kapitola nemůžu se dočkat až vyjde knížka :-)

45 Janca Janca | E-mail | 29. května 2015 v 22:51 | Reagovat

[43]:Souhlas. ;-)

46 apka apka | 29. ledna 2016 v 19:22 | Reagovat

hele, kdy bude pokračování tétok kapitoly, Rafaelovaa škola je jak droga (nikdy nemáte dost.....) :-)  :-)
kdy budééé pokračování, béééé 8-O

47 myfairfavourite myfairfavourite | E-mail | Web | 24. prosince 2016 v 15:59 | Reagovat

Chudák Médea, kdyby věděla, že je to všechno pravda.:(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama