Tercie - 7. Jabloň jednorožce

22. května 2011 v 9:32 | Renata Štulcová |  Kapitoly - Tercie


Květy jabloní se rdí láskou, jsou příslibem zdraví a věčného mládí a domovem nejplašších bytostí, které pomáhají v nouzi nejvyšší. Jabloň je domovem jednorožců.

Svatyně Alby a v ní malé víly a elfové byli ponořeni v hluboký spánek, když Aine zasypávala obě štěňata láskyplnými polibky a šeptala: "Vy jste oba takoví nádherní, neodolatelní. Lásky moje, miláčkové moji, odteď budeme pořád spolu..."
"Mami, to je můj pes!" zaprotestovali Marina s Pukem a Aine k nim překvapeně vzhlédla. Vlastně si jich teprve nyní všimla.
"Přivedl jsem ti dceru, jak sis přála, řekl bych, že je v pořádku..." pravil tiše král lesa.
Aine k sobě stále tiskla pejsky a usmála se na Marinu: "Tak jak se ti spalo v kořenech stromu? Jaký strom si tě vybral?"
"Jabloň," hlesla Marina.
"Tak to je krásné, to jsi měla toho nejkrásnějšího ochránce," usmála se Aine spíš na pejsky než na Marinu.

*

V tu chvíli les pronikavěji zavoněl, to kraj zahalilo kouzlo, v kterém stromy opět mění svůj dech.
"Bude svítat, musíme se vrátit," rozhodl Pan. "Vezměte si psy a jdeme."
"Prosím, nechte mi je tady," vzhlédla k Panovi Aine.
Pan povytáhl obočí, jakoby nevěřil svým uším. "Ale Aine, tihle dva patří tvým dětem, a navíc jsou ještě tak mladí, že je nemůžeme odebrat od jejich matky Sídy..."
Maminka se snad rozbrečí, napadlo Marinu, když viděla, jak se Aine rozklepala brada.
"Mami, no tak," přiskočila k ní a objala ji. "Já za tebou dneska odpoledne na chvilku přijdu a vezmu je s sebou."

*
Puk se vydal pro košík, který Marina zanechala u vstupu. Přitom to schválně vzal oklikou, neboť chtěl pohlédnout na tu, do které je tak dlouho zamilovaný, ale ať dělá, co dělá, Amálie si jeho dvoření vykládá jen jako legraci.
Tamhle leží něžná víla, plavé lokny jí napůl schovávají tvář. Puk zastavil a upřeně na ni pohlédl. Na rtech měl plachý úsměv, který jí poprvé věnoval, když se oba jako malí před stovkami let potkali u svatyně Alby.
Teď Amálie ucítila jeho pohled ve spánku a pootevřela oči. Úsměv mu oplatila, zdálo se, že chce něco říct, ale ukolébána svatyní hned zase do spánku vplula...

*

Aine svírala pejsky jako malé dítě milovanou hračku, kterou mu chtějí vzít, váhala nad dceřiným návrhem.
"Tak jo, přijď s nimi, ale přijď určitě," řekla konečně a zdráhavě položila mláďata do košíku, který přinesl Puk od vchodu.

*

Růžová luna se již dávno dokutálela za obzor a slunce se chystalo zpoza obzoru vykouknout. Zatím vyslalo první průzkumné paprsky a Marina našlapovala za Panem a Pukem po dřevěném chodníku, který překonával bažinaté jezírko.
Po noci strávené v hrozném snu se těšila, až maminku uvidí, a teď tohle! Co se to s ní stalo? nechápala. Copak nikdy neměla žádného pejska? Přece u nás měla Čerta! zamrkala při vzpomínce na kamaráda z dětství.

*

Dokud nevyjde slunce, zůstává les temně zelený, tajemný jak jen před svítáním a po soumraku může být, těžce oddychující v nejhlubším spánku, z něhož ho za chvíli lechtavé paprsky probudí, vlhký naplněný mlhou, kterou růžová luna ze země vylákala.
Marina táhne košík a pohroužená do myšlenek tajemnost lesa nevnímá. Nevnímá nachové barvy prvních paprsků vysoko na obloze.
Jako by to ani nebyla moje maminka... Co se to s ní stalo? Proč si připadám zase tak sama? Proč byl ten sen tak ošklivý? vzdychá v beznaději.

*
Kopyta faunů, i Mariny po dřevěném chodníku zaklapala, a všichni tři vybíhají vzhůru k mohylovému háji, před nímž už nedočkavě čeká Sída s Kúem.
Zvedá se vánek a stromy v mohylovém háji šumem listí budí fauny ve svých kořenech.
"Hej, jak jste se vyspali?" protahuje se pod břízou Šárka.
"To byla blbá noc," vrčí Médea. "Jsem celá otlačená. A ten blbý sen, řekla bych, že nejlíp na tom byli tamhle ti dva strážní fauni. Sice stáli celou noc na nohou, ale aspoň se jim nic nezdálo."

*
A o něco dál se zpod jasanu ozval Vildův rozverný hlas: "Jé, Marina! Neseš mi snídani v tom košíku, Karkulko?"
"Jestli jíš psy..."
Vilda se ušklíbl. "Psy zrovna nemusím, ale dal bych si aspoň kůru... Dáš si se mnou?" začal olupovat svůj jasan, mystický strom.
*
Slunce deroucí se skrz letní mlhu, prosvětlilo mohylový háj, když vtom prořízl klid tón Panovy syringy.
"Nástup!" zavelel Pan a dvanáct faunů, někteří si ještě loupali z očí ospalky, se sbíhalo a zívalo před hlavní mohylou.
Marina stála mezi Kydippé a Médeou, nechápala, proč se mezi ní a Médeu dere Šárka a hned poté se ještě mezi Šárku a ní nacpal Vilda. Počastovala ho zlým pohledem, na který Vilda odpověděl šibalským mrknutím. Jenže nato Marinu odstrčila Kydippé a zaujala její místo po boku Vildy. Marina měla co dělat, aby se udržela na nohou a jen nevěřícně mrkala: Strkaj se všichni jak malí...
*


Král lesa nebyl příznivec dlouhých řečí, proto, jakmile se srovnali do řady, pouze pravil: "Váš třetí slunovrat vám přinesl třetí věštecký sen. Nezapomeňte na něj, snažte se ho propojit s dvěma předchozími a také s věštbou astrologa Arthose, kterou jste všichni dostali v primě před svatyní Alby."
O co se asi pořád snažím... pomyslela si ironicky Marina.
Pan se odmlčel a z kapsy pláště vytáhl fauní amulety, kamenné destičky velikosti dvoukoruny, na kterých byl vyryt ornament. Pan zabodl přísné oči do Viléma a Tomáše. "Dneska vstupujete mezi fauny a proto vám patří můj královský znak. Doufám, že od této chvíle budete vystupovat jako ti nejlepší z faunů."
Vilda s Tomem celí zrudlí rozpaky přijali své amulety a jejich spolužáci, kdyby se neobávali Panova hněvu, by nad jeho posledními slovy nejraději pokašlávali.

*

Příliš neočekávali, že by jim po snídani dovolil Pan dát si šlofíka. Tudíž nebyli aspoň zklamaní, když je nakonec ani nepustil na snídani a hned je svolal do učebny, aby zahájil výuku.
"Máma říkala, že s Panem byla vždy pohoda a na nějaké minutě nezáleželo. Tak nechápu, co se mu stalo?" bručela Kydippé. "On dělá, jako kdyby čekal inspekci."
Král lesa právě vstupoval a za ním, za jeho pláštěm se do učebny hrnula lesní vůně.
Zase změna, povšimla si nejen Marina. Už není za berana, teď je zase za jelena... On si rohy a paroží mění jako mamka křídla, došlo jí a vzápětí ji Vilda sedící za ní zatahal za zapletené copánky.
Vztekle pohodila hlavou a přisunula se se židlí těsně ke své lavici, aby mu dala najevo, že ji nemá otravovat.
Král lesa se posadil, položil na stůl desky, které nesl, a přehlédl své svěřence s pěknými kruhy pod očima. Však on spánek mezi kořeny a procházka zásvětím není žádný odpočinek.
"Nejvíc se studenti naučí sami," začal Pan a otevřel desky. "Rozdám vám nakopírované otázky, odpovědi půjdete hledat do mé knihovny. Máte na to dvě hodiny. Potom se vrátíte sem do učebny na hodinu psychologie. Jako obvykle přijde profesor Emanuel, aby s vámi pracoval na metamorfóze do lidské podoby. Po obědě vás čeká práce podle toho, jakou zrovna máte službu. Společně se tady sejdeme po večeři a probereme vaše odpovědi," dokončil Pana rozdal jim listy s otázkami.
Pak odešel a lesní vánek za ním dál voněl učebnou.
"Co jsem říkala?" zvedla Médea obočí jako otazník a vykřičník zároveň. "Určitě chvátá za nějakým novým objevem.
"Takhle bez snídaně, nalačno?" divil se naoko Kryštof.
Pochechtávali se tomu dvojsmyslu, když se ale začetli do otázek na papíře, smích ustal.

*
První otázka zněla: Vysvětlete na nějaké názorném příkladu, proč se vám zdají nesmyslné zážitky z návštěvy zásvětí ve snu.
Druhá otázka pak byla: Slunovrat proběhl za růžové luny. Vysvětlete, proč dostala takový název, a zjistěte názvy dalších úplňků luny a jejich význam během roku.
"Ví někdo náhodou odpovědi?" přehlédla Veronika učitelsky spolužáky.
"No, včera ta luna moc růžová nebyla..." začal Kryštof uvažovat.
"Hm, takže neví. Děcka, jdem do knihovny," zavelela Veronika.

*

Vychovatelka Viola jim pomohla v labyrintu chodeb a nádvoří Lesního sídla najít do knihovny vchod.
"A nebuďte moc hluční, to Anastázius nemá řád," radila jim, když kličkovali nádvořím se vzrostlými borovicemi.
Na mohutných dveřích z borového dřeva viselo klepadlo, lebka divočáka s obrovskými kančími kly a s kovovým kruhem v ústech. Marina si vzpomněla na Meluzínina syna, divokého ale moudrého a statečného Geoffroye, který se narodil s kančím zubem. To už však Viola sevřela kovový kruh a zaklepala.

*

Dveře zaskřípaly, jako kdyby je sto let již nikdo neotevřel, a oni z letního prosluněného nádvoří vstoupili do šera knihovny. Starý kulhavý faun jim šel vstříc, šedý plášť mu splýval s šedou hlavou. Nedůvěřivě si je prohlédl a pak se zeptal: "A kde jsou ostatní?"
"To jsou všichni."
"Oni jsou ten slabý ročník?" nadzvedl huňaté šedobílé obočí. "Ale ti se snad mají přece narodit někdy koncem dvacátého nebo počátkem dvacátého prvního století?" říkal zmatený knihovník.
"Kdybyste se, Anastázii, zajímal o to, kolikátého je..." začala Viola.
Ale starý faun ji důrazně přerušil: "Nejsem kronikář, ale knihovník. Já nearchivuju jednotlivé letopočty, ale celé vzácné knihy."
Pak se obrátil na Vildu, zkoumavě se zahleděl na jeho hlavu, na nepatrný pahýlek rohu, který mu zbyl.
"Vy jste si myslel, že jste jelen?"
Vilda zrudl jako rajče a upřel zrak do dubových prken podlahy.
Knihovník mu vzal z ruky papír a začetl se do Panových otázek.
"Zase latinka," povzdychl si. "Nechápu, proč moudří fauni a ostatní elementálové opustili alfabetu, písmo stromů, runy, švabach a další krásná písma, v nichž má každá litera svůj tajný význam. Tahle římská latinka, to je temný soumrak, úpadek písma..."
"Anastázii, oni mají na vyhledání odpovědí jen necelé dvě hodiny," ozvala se Viola, a tak knihovník lítostivě hledící na Vildovy otázky, ustoupil, aby mohli k zaprášeným knihám.
*
Když po dvou hodinách usedali znovu v učebně, měli mizernou náladu. V Panově knihovně objevili tisíce knih, ale rozuměli jenom nepatrnému zlomku z nich. Buď nepřečetli písmo nebo nerozuměli starým jazykům.
Zvládli jakžtakž odpověď na otázku číslo dvě, jenže co s tou první?
"A co takhle se dostat do školy a zkusit najít Zichermanna nebo Křivánkovou," vzpomněl si Nick na fyzikáře a matykářku. "Ti by přece o vícerozměrných prostorech měli něco vědět."
Souhlasně přikyvovali a všichni se obrátili na premiantku Marinu.
"Já to nestihnu," bránila se. "Musím jít udělat reportáž k vílám a nágám a s Médeou máme službu u Panových králíčků. Musíme jim vykydat bobky."
"Já je vykydám za tebe," nabídl se Vilda.
"A já mu pomůžu," přidala se Kydippé.

*
Po první hodině meditací a metamorfování se profesor Emanuel chytal za hlavu a bědoval: "Máme na to maximálně měsíc, jenže takhle natvrdlé studenty jsem ještě neměl. Ani vy, Marino," spínal ruce k ní ruce, zatímco Marina seděla s pusou do podkovy.
Doufala, že půjde k nágám v lidské podobě, s rohama a kopyty se jí před Plantefolieho nechtělo. Odložím to na zítra, rozhodla se nakonec.
*
Marina si na sebe do toho horka vzala letní sukni až na zem, aby jí nebyly vidět kozí nožky, a s košíkem, v kterém se váleli Čert s Mari, v doprovodu Světlany a Lykona procházela vílí branou. Tentokrát žádný had, jako když se šlo k Meluzíně, ale hustá mlha a liány břečťanů ji v bráně uvítaly. Jen co se ocitla v parku, vydala se do školní budovy, aby našla aspoň jednoho z profesorů.
"Kdepak, ty nenajdete," sděloval jí elf ve vrátnici. "Vždycky v době metamorfózy a slunovratu odjíždějí přece domů."
"Aha," povzdychla a zklamaně se vydala do vílího pavilónu.
Poradím se s mamkou, třeba je sežene po telefonu, doufala.

*
Aine již nedočkavě čekala. Oblečená do letních šatů podle poslední módy, rudé vlasy stažené do stuhy a na očích brýle se silnými obroučkami.
Marina se jí lekla.
"Ahoj, moje vílečko," objala ji Aine, pohladila po rohaté hlavě a pak se vrhla na košík. "Zlatíčka, lásky moje, podívejte, co jsem vám připravila," šveholila a nesla pejsky ke stolu plnému sladkostí.
Dcery si již nevšímala.

*
Marina stála s prázdným košíkem jako solný sloup. Tak dlouho maminku hledala, tak šťastná byla, že ji konečně má, a najednou jako kdyby tu pro ni ani nebyla.
Marina znala chvíle, když kdysi spolužačka Andrea zavelela a všichni až na výjimky se k Marině obrátili zády. A tady ve škole ti, kdo uvěřili pomluvě, že její máma je divoženka, nad Marinou také ohrnují nos.
Jenže tohle je jiné. Tohle je přeci moje vlastní maminka... Co se to s ní stalo?
Marina stála u dveří, ničemu nerozuměla a cítila se znovu opuštěná jako kdysi, když ještě pokládala maminku za ztracenou...
.
Pokračování si můžete přečíst v třetí knize zvané Rafaelova škola - Rohy faunů, která vychází 30.6.2013 v Mladé frontě. A tady mám pro vás obálku.
.
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 kačulka kačulka | 22. května 2011 v 9:33 | Reagovat

co to je? :D

2 Renata Štulcová Renata Štulcová | 22. května 2011 v 9:34 | Reagovat

[1]: Už je to dobré :-) Nechtělo se to uložit vše... :-(

3 kačulka kačulka | 22. května 2011 v 9:34 | Reagovat

přijdu sem,nic tu není píšu a objeví se to...zajímavé

4 Renata Štulcová Renata Štulcová | 22. května 2011 v 9:37 | Reagovat

[3]: No vždyť já si říkala, když jsem viděla, co to dělá, jak se asi budou lidi divit...

5 Eillen McFir Eillen McFir | 22. května 2011 v 9:48 | Reagovat

Už dlouho jsem tu nenapsala jediný komentář, za což se moc omlouvám. Čtu pravidelně, ale přes práci skoro není čas napsat pár řádek.

Paní Štulcová, moc vám děkuji za krásný příběh. Kdykoliv najdu novou kapitolu, vím, že mám před sebou pár minut, kdy mohu absolutně vypnout a užívat si příběh.

6 maltesenella maltesenella | Web | 22. května 2011 v 9:54 | Reagovat

Moc hezký článek :-), zajímalo by mě co je to s Aine .. ale to se jistě časem dozvíme :D

PS: Vilda se asi zamiloval do mariny :-)

7 Renata Štulcová Renata Štulcová | 22. května 2011 v 10:21 | Reagovat

[5]: Taky mám poslední dobou tolik práce, že nestíhám dokonce ani odpovídat na maily. Svět se asi zbláznil.
Jsem ráda, když knihu lidi čtou pro odpočinek a relaxaci. Tak jsem ten příběh zamýšlela. :-)

8 Ashleyy Ashleyy | 22. května 2011 v 10:46 | Reagovat

[6]:Napadá mě, že možná tohle aine dělá svým dětem, že je chce jen na chvilku. a nebo se zbláznila.

9 Jasmína Jasmína | Web | 22. května 2011 v 11:27 | Reagovat

úžasné, máš písařskou duši :)

10 Veverka Veverka | Web | 22. května 2011 v 11:43 | Reagovat

Pěkné.:-) Koukneš prosim na moje ? Ty jsi taková spisovatelka, potřebovala bych nějaký.... profesionální názor.:-)http://zrzava-veverka.blog.cz/rubrika/divka-z-hradu

11 maltesenella maltesenella | Web | 22. května 2011 v 13:07 | Reagovat

[8]: mě napadlo že to možná má něco společného s tou kledbou

12 solina solina | 22. května 2011 v 16:14 | Reagovat

mne napadlo že možná v tom má prsty Pan... přece jenom v jedne kapitolce bylo napsano ze ma neco za lube.. třeba ji ocaroval bo neco xDDD ale přinejmenším je Aino chování divné xD

13 Zina Zina | 22. května 2011 v 18:25 | Reagovat

[12]: Souhlasím. To s Panem mě taky napadlo, ale lituju Mariny, musí se cítit hrozně.

14 Ashleyy Ashleyy | 22. května 2011 v 19:03 | Reagovat

[13]: Jojo, to by mohlo být. Pan má určitě velkou moc. Líbí se mi, jak je Puk zamilovaný. Jako malý kluk. ;-)

15 pawing pawing | Web | 22. května 2011 v 20:41 | Reagovat

Takže její lev je Vilda :-D

16 Lucka Lucka | 22. května 2011 v 21:21 | Reagovat

[15]: Zrovna jsem si to říkala :-D Ale je to dost nepravděpodobné... :-? A rozhodně by to nebylo romantický :-)  :-P

17 solina solina | 23. května 2011 v 0:26 | Reagovat

[15]: ja bych nneřekla že to je vilda... přece jenom všichni astrologove toho lva hledaj takze asi jeji spoluzaky projety maj... takze to asi neni on....

18 Nikki Nikki | 23. května 2011 v 9:22 | Reagovat

[15]: nemyslim si, proste je jim 13 a Vilda se mohl upne obycejne zamilovat, Marina je urcite moc hezka :)

19 Sophi Sophi | Web | 23. května 2011 v 18:44 | Reagovat

možná ta kledba nebo něco takového
jí změnilo chování nebo i ten pan
strašně moc se těším na příští kapitolu

[18]: jo to je asi pravda
     on asi není lev ono je to jenom
     takový okořenění toho příběhu
     minule to byl Plantelofolie
     a taky není lev
     Ha a všimli jste si jak Kydippe    
     má ráda Vildu že vyklízí už
     i králičí nebo zaječí bobky :-D

20 maltesenella maltesenella | 25. května 2011 v 20:32 | Reagovat

další kapitolka bude asi v neděli :-)?

21 Psychideli Vetairová Psychideli Vetairová | Web | 28. května 2011 v 18:48 | Reagovat

nádhera

22 Nikki Nikki | 29. května 2011 v 16:33 | Reagovat

divala sem se jestli uz neni 8. kapitola pres volbu nahore - Tercie, a koukam ze posledni kapitola byla pridana 14.kvetna. po mirnem zdeseni ze to prece neni mozne sem vyjela na vycet clanku n ahlavni strance a tam sem se dostala k teto kapitole - apomela ste ji dat do seznamu Tercie :)
btw - kdy bude 8 kapitolka? :)

23 Renata Štulcová Renata Štulcová | 29. května 2011 v 20:36 | Reagovat

[22]: Díky. Zapomněla.
Další kapitola bude někdy v týdnu, protože jsem se počtyřech dnech teď vrátila z Vlčnova z Jízdy králů, kde se kniha Mojmír dočkala divadelního zpracování. Z Mariny jsem si napsala půlku.

24 baruninka14 baruninka14 | 29. května 2011 v 21:10 | Reagovat

[23]:no tak si ještě počkáme :-(

25 maltesenella maltesenella | 31. května 2011 v 16:04 | Reagovat

[24]: ale stojí to za to :-)

26 opravdu? opravdu? | 1. června 2011 v 13:11 | Reagovat

ja kdyz sem neco takoviho napsala vverka tak jste to smazala a ji to nechate? nesprvedlivost jinak posledni dobu sou ty kapitoly uplne bez primeho deje

27 maltesenella maltesenella | 1. června 2011 v 19:51 | Reagovat

[26]: když v tom nevidíš děj, tak to nečti :P

28 Ireth Ireth | 4. června 2011 v 0:28 | Reagovat

[26]:A není lepší, když se v příběhu prolíná více dějových linií, je to trochu zamotané a napínavé? Shledávám to mnohem záživnějším, než prostě nějaký ,,napráskaný,, příběh, kde je všechno jasné už od první kapitoly a budu to číst jen tak pro formu, aby se neřeklo, když už sem začla... Tohle je prostě styl paní Štulcové, stále udržovat čtenáře v napětí a strhující kapitoly se svižným dějem střídat s těmi co vypráví o charakterech postav a o prostředí ve kterém žijí... Potom si mnohem lépe můžeš vytvořit představu a naplno využít fantazii.:)

29 Málinka Málinka | E-mail | 25. dubna 2012 v 15:13 | Reagovat

Lituju Mariny :-(

30 Friloména Friloména | 22. července 2012 v 22:46 | Reagovat

Chudáček Marina. :-(
Tohle jí vážně nepřeju :-(

31 Kačenka Kačenka | 2. srpna 2012 v 20:12 | Reagovat

chudák Marinka, celý život promarnila hledáním své matky a pak se na chudáčka Marinku vykašle... to je hrozná matka :-(

32 Bára Bára | 21. ledna 2013 v 12:07 | Reagovat

? Kam zmizely ostatní kapitoly tercie? Jsem si chtěla přečíst odpověď v diskuzi pod poslední kapitolou a ona najednou nikde...

33 portitia portitia | E-mail | 23. února 2013 v 19:43 | Reagovat

Mohla bych se zeptat, kdy vyjde tercie? Už jsem sekundu dočetla před čtvrt rokem, tak  jsem jí teť četla znovu, protože jsem si jí už nepamatovala, ale tercie ještě nevišla. :-(

34 Lucka Lucka | 8. března 2013 v 8:44 | Reagovat

ÁÁ jsem tak nedočkavá co to s tou Anie je :) ale kam zmizely ostatní kapitoly??

35 Agiček Agiček | 16. dubna 2013 v 20:49 | Reagovat

Božííí knížka:) ;-)

36 Agíček Agíček | 16. dubna 2013 v 20:50 | Reagovat

Chudinka marinka 8-)  :-?

37 barča barča | E-mail | 28. dubna 2013 v 16:21 | Reagovat

moc hezký  a už se těším na další kapitolu. Mám spusty otázek a chtěla bych dostat odpovědi. :-)Fakt by mne zajímalo co je to s Aine??? ???  Už se moc těším na další :-)  :-D  :-P  :D

38 Markéta Markéta | E-mail | 7. května 2013 v 8:13 | Reagovat

Mě by taky moc zajímalo co je s Aine O_O ,ale víc by mě zajímalo jestli bude i 8.kapitola ;-) O_O :-D

39 ♥ | 14. května 2013 v 15:43 | Reagovat

Budou knížky až do oktávy?

40 Luci Luci | 16. července 2013 v 10:45 | Reagovat

Stejne si myslím že ten lev je Arthos :-D

41 :) :) | 25. července 2013 v 17:54 | Reagovat

BUDE I 4.DÍL?

42 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 25. července 2013 v 22:12 | Reagovat

[41]: Bude. Ale musím dopsat beletrii pro dospělé Kaziin příběh, pak se vracím k Marině. Rafaelova škola je naplánovaná na 8 dílů. :-)

43 :) :) | 28. července 2013 v 11:07 | Reagovat

Moc dekuji, Rafaelova skola je fakt uzasna. :-)

44 LuC. LuC. | 17. srpna 2013 v 14:54 | Reagovat

PAní Štulcová,všechny díly Rafaelovy školy mám doma a jsem velice ráda,že je naplánovaná na 8 dílů,jste opravdu dobrá spisovatelka.
Také se mi velice líbí ilustrace paní Marešové je to nádhera! :)

45 bernadeta bernadeta | 23. srpna 2013 v 20:17 | Reagovat

dneska se mi zase zdálo o Pukovi jééé ják já ho miluju O_O

46 bernadeta bernadeta | 23. srpna 2013 v 20:21 | Reagovat

no jo já sice vim jak to dopadne ale nic neřeknu  
  (díky všem bohům že je moje mamka knihovnice) :-D

47 leo leo | 11. září 2013 v 16:00 | Reagovat

dobrýden já bych se jen chtěla zeptat kdy plánujete další díl tedy 4. díl

48 leo dutá leo dutá | E-mail | 24. října 2013 v 19:35 | Reagovat

[42]: kdy by teda měl být?

49 Jodie Jodie | 7. listopadu 2013 v 21:57 | Reagovat

Skvělý děj, super knížka. Hrozně moc lituji Mariny. Mohla bych se ale zeptat kdy má vyjít 4.díl? Moc děkuju. Jodie :-)

50 Jodie Jodie | 7. listopadu 2013 v 21:57 | Reagovat

Skvělý děj, super knížka. Hrozně moc lituji Mariny. Mohla bych se ale zeptat kdy má vyjít 4.díl? Moc děkuju. Jodie :-)

51 Leo dutá Leo dutá | 22. listopadu 2013 v 19:07 | Reagovat

Taky to potřebuješ vědět :D
Chápu
Je to fakt boží knížka

52 annie annie | 5. března 2014 v 18:10 | Reagovat

Kde najdu osmičku? ???

53 annie annie | 5. března 2014 v 18:14 | Reagovat

[46]: A v které knihovně? Je v brně?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama