Tercie - 5. Nesmrtelné dřevo borovice

7. května 2011 v 16:16 | Renata Štulcová |  Kapitoly - Tercie


Borovice, která nikdy neopadá, pomáhá přecházet do zásvětí, a její snítky v domě přinášejí mír a uzdravení.

Sluneční kotouč, pán oblohy ztěžkl večerními červánky a klesá za hluboké lesy. A v té chvíli rohatý pán lesa vychází se svými fauny slavit slunovrat.
Kráčejí dubovou alejí, jež od sídla vede jako slavobrána, a poté zamlkle kladou svá kopýtka na měkkou lesní stezku.
Neodvažují se promluvit, myslí na všechno, co se o nastávající noci od profesora Pana dozvěděli.

*

Když se po metamorfóze poprvé sešli s profesorem Panem v učebně, očekávali, že bude legrace. Vždyť jim starší studenti přeci vyprávěli, že pan profesor je sice geniální a na všechny terciány klade vysoké nároky, ale zároveň je tak trochu bohém.
"Mamka o něm říkala," drbala Médea třídě, "že se neustále zamilovává do nějaké víly nebo nymfy nebo dryády a často kvůli dvoření nestíhá výuku. Pak dává studentům samé projekty a seminární práce, na kterých si dělají sami."
"Projekty dělám ráda," radovala se Marina.
"Já taky," pokyvovala Médea hlavou s pěknými špičatými pruhovanými růžky, "ale horší jsou prý ty Panovy poznávačky. To prej zkouší každého zvlášť celou hodinu. A co mamka úplně nesnášela, byly ty jeho noční bojovky..."

*

"Co se tady, Viléme, schováváte za dveřmi?" ozval se náhle z chodby přísný profesorův hlas. "Jen hezky pojďte dovnitř," dostrkal profesor mladého fauna do učebny.
"Nejsem panna a přesto vidím jednorožce," vtipkoval Kryštof na Vildův účet.
Vilda se styděl a s pohledem zavrtaným do podlahy se usadil.
Kryštof nebyl jediný, kdo měl na jazyku rádoby humornou poznámku týkající se Vildových rohů, ale vtom profesor naštvaně pravil: "Jestli se nemýlím, tak už začala hodina. A vaší povinností je čekat na příchod vyučujícího, kterého pozdravíte jak?"
Na vteřinku všichni zaváhali a pak se s hlomozem počali zvedat ze židlí.
"Správně," dosedl profesor na svou židli a temná zeleň jeho pláště se kolem něj rozprostřela.
"Sednout. A vy, Viléme a Tomáši, pojďte k tabuli."

*


Marina jako vždy obsadila místo u okna, a tak kromě učebny vyzdobené keři v obřích květináčích sledovala ještě zahradu osázenou vzrostlými tújemi, šeříky, topoly a dalšími stromy, mezi nimiž čekaly dřevěné lavičky. Vchod do zahrady byl přímo z učebny, proto Marina doufala, že se tam budou chodit učit.
Vilda s Buližníkem předstoupili před třídu, jako kdyby šli na pohřeb, a profesor řekl: "Začneme ihned s výukou. Napište si všichni dnešní datum a nadpis - Fauní rohy."
Marina se malovala s nadpisem a profesor dál vykládal, jen stěží si stíhala dělat poznámky.
"Tohle si určitě napište," zvedl Pan ukazováček. "Symbolem života, smrti, nasycení, moudrosti a uzdravování, inspirace i znovuzrození duší je kotel. Nebo jinými slovy: pohár, kalich, číše. Nyní se podívejte na Tomáše, vidíte siluetu jeho rohů. Zahnuté fauní rohy právě připomínají takový posvátný kotel, takovou posvátnou číši. Jenomže když se podíváte na Viléma, tak on nyní vypadá jako..."
"Nakřáplá posvátná číše," vyhrkl Buližník.

*

Profesor povstal, k Buližníkovi se přiblížil, až Tomáš pokrčil kolena, aby se stal menším. Král lesa ho chytil za výstřih a opravdu se zlobil.
"Tomáši," zaburácel, "já jsem tady vládcem a nikdo mi nebude skákat do řeči. Ke všemu vykládáte takové nesmysly. Všichni si pamatujte, že mluvit budete, až vám dám slovo," obrátil se na třídu, zatímco Buližník lapal strachy po dechu a všem se zdálo, že ho snad král nabodne na rohy. A ty měl dnes Pan obzvláště ostré a špičaté.

*
"Sednout, mlčet, poslouchat," přikázal král a kluky vyhnal od tabule.
Vtom Marina ucítila, jak jí přes kopýtka cosi přeběhlo. Nakoukla pod lavici: Matýsek! lekla se. Co s ním?Mám se přihlásit a říct, že je tady?
"Vysaďte ho, Marino, na lavici a budeme pokračovat ve výuce," řekl Pan naprosto nečekaně.

*
Na rozdíl od Vildy a Buližníka měl sysel úctu ke králi lesa vrozenou a seděl vedle Marinina sešitu jako vysochaný.
Král jim rozdal služby. Zjistili, že tenhle školní rok jich budou plnit více, než jen tu třídní. A protože je jich tak málo, tak z těch služeb celý rok nevyjdou.

*
Matýsek se nehýbal, zato Marina už nevěděla, jak se posadit. Dlouhé fauní nohy měla ztuhlé a ocas otlačený od sezení, až jí v něm brnělo. A nevěděla, jestli je to tíhou rohů nebo vědomostmi, které jim Pan v této hodině předával, že jí hlava tížila, jako kdyby na ní měla položenou cihlu.
"...protože jste se narodili do lidských těl, dostáváte se do zásvětí ve spánku, ve snech. Když se ale probudíte, zdají se vám vaše sny nesmyslné..." přednášel profesor a všichni přikyvovali. "Příčinou je to, že se v zásvětí nalézáte v jiných dimenzích, rozměrech. Takové 4D, 5D a více D kino. Když se potom probudíte, celý sen se vám srazí do 3D a vy si myslíte, že se vám zdály nesmysly... Rozuměli jste všemu? Nějaké dotazy?" zeptal náhle se Pan.
Když se nikdo nehlásil, Marině proběhlo hlavou: Tak to jsem asi jediná, kdo to zásvětí nechápe. Ale když se zeptám, budu za trdlo. Zeptám se pozítří mamky. Ona mi to vysvětlí, rozhodla se Marina a vytáhla si zelenou fixu a dál si podtrhávala v poznámkách.

*

"Tak teď už víte přibližně, co vás čeká zítra. O samotném zásvětí, do kterého se ponoříte na mohylách, se budete podrobně učit od tercie až do oktávy," dodal profesor. "Zítra vás nebezpečným zásvětím doprovodí průvodce, ale přesto kvůli vašemu bezpečí si vyrobíte ochranné věnce. Po přestávce si pro vás přijde vazačka Anastázie."
*
Protože do učebny začalo pálit dopolední slunce, stáhla Médea dřevěné žaluzie a v přítmí čekali na faunku Anastázii. Když vazačka do třídy vstoupila, její blonďatá hříva jim šero rozzářila.
Ta má krásné vlasy, kdybych takové měla, povzdychla si Marina. Třeba bych se Plantefoliemu víc líbila a pozval by mě na rande...
Marina si totiž večer před usnutím uvědomila, že v sekundě u nág jsou letos převážně blondýny. A jelikož sám Plantefolie má plavé vlasy... Bude celý rok obskakovaný takovým množstvím blonďatých holek, že si na mě ani nevzpomene, a já se za ním teďko nedostanu. Po slunovratu bych měla vymyslet nějakou reportáž a vydat se k nágám jako za redakci Rafael Expresu, koumala a mračila se v posteli do tmy.

*

Anastázie je ihned vedla do dílny, z které to na dálku vonělo tak, že vůně sušených bylin naplnila doslova celou chodbu.
Dílna byla prosluněná, žaluzie byly staženy jen do půlky, takže se květiny stojící na parapetu koupaly ve slunci. Uvnitř stály stolky, na kterých Marina spatřila připravené nůžky, drátky, všelijaké hmoty a mnoho dalších vazačských potřeb, jejichž účel neznala. U jednoho stolku již stála vychovatelka Viola, aby pomohla Anastázii s některými nešikovnými studenty.
Vůně, která se z dílny drala ven, byla způsobena svazky sušených bylin visících na zdích. Z nich si budou studenti brát při vití věnců.

*
Usadili se kolem stolků, Marina do party s Médeou, Kydippé a čtvrtou židli obsadil Buližník. Když zjistil, že sedí se samými holkami, rozhlédl se a zasyčel na ostatní holky, aby si to s ním vyměnily.
"Zůstaňte, kde jste. Stejně vás nečeká žádná skupinová práce, ale každý z vás budete vyrábět svůj vlastní ochranný věnec. Nejdřív si však probereme trochu teorie," řekla Anastázie a vzala do ruky křídu.
"Svátky Gaiy a elementárních bytostí jsou chvíle, kdy jsou brány mezi světy prostupnější a je nutné se více chránit před zlými silami. Až budete na mohylách pronikat do zásvětí, mohlo by se vám leccos nepěkného stát. V krajním případě byste mohli mít potíže s návratem do našeho světa."

*
Marina si přestala zapisovat. Celý slunovrat se jí začínal zdát velmi podivný. Má to přece být radostná oslava, ale zatím to vypadá na hororovou noc...
"Takže," pokračovala Anastázie, "do věnců, které se naučíte vyrábět, si zapletete ochranné posvátné byliny pro letní slunovrat. A to jsou: bezové listí pro požehnání, borovice pro nesmrtelnost, čekanka pro odvahu, fenykl, heřmánek a třezalka k zahnání zlých duchů. Hlavní součástí věnce bude tato bylina zvaná pelyněk černobýl a nakonec musíte do věnce pevně vložit a neztratit snítku jmelí. To vám umožní lépe vnímat vícerozměrné zásvětí. No, a nezapomeňte na tyhle spirálky z kapradí, jsou sušené nad slunovratným ohněm a zaručují zesílenou ochranu."
Anastázie si pročísla rukou dlouhou hřívu a s úsměvem dodala: "Pokud byste chtěli do věnců něco pro lásku, doporučuju levanduli, žabinec, tavolník nebo růži. Ty visí tamhle na zdi v rohu.

*
Brzy se ukázalo, jak jsou chlapci pěkně nešikovní.
"Tomáši, vy máte kopyta snad i na rukou," kroutila hlavou Anastázie a ukazovala mu, jak připevnit heřmánek.
Vtom se ozvalo zaťukání.
"To jsem nebyl já," bránil se Vilda, když se po něm všichni okamžitě podívali.
Anastázie už však otvírala dveře a na prahu stál starý bělovlasý faun s černými zakroucenými rohy. Podle pracovní odřené tuniky bylo zřejmé, že se nejedná ani o stráž ani o posla krále lesa.

*
"Povstaňte," přikázala jim Anastázie a představila profesora Řehoře. "Bude vás učit práci se dřevem a kovem," vysvětlila a profesor pokýval hlavou.
"Teď jsem si přišel půjčit chlapce, aby nám v dílnách pomohli s lucernami pro slunovrat," obrátil se na Anastázii. "Tedy jestli je nebudete potřebovat."
"Ale s radostí vám je půjčím, věnce jim dodělají děvčata," kývla blonďatá kráska a kluci s jásotem vyskočili od stolků.

*
"Řehoř je vlastně Gregory," vyprskla Kydippé, jen co se za profesorem zavřely dveře.
"Nejste první, koho to napadlo," řekla na to Viola, "ovšem varuju vás, abyste to nikdy nevyslovila před profesorem. On nemá cizí jazyky v lásce, navíc je velmi konzervativní. A když tohle kdysi studenti udělali, profesor to považoval za výsměch a měli s ním potom problémy."
"On už musí být velmi starý, když má bílé vlasy," dumala Šárka.
"Popravdě, nevím, kolik mu je let. Pamatuju si, jak každému vypráví, že žil v dobách, kdy učil lidi vyrábět bronz a pak železo," vzpomínala Anastázie.
A Médea se ihned přidala: "Mamka o něm říkala, že všude byl, všechno zná, a že nikdy nevěděli, co mu můžou věřit a co ne..."

*

"On je ale mnohem mladší než... profesorka Aine," napadlo Marinu a málem z ní vypadlo slovo maminka.
"A vypadá jako její dědeček," smála se Médea.
"Faunky, faunky, vy jste ale drbny," kroutila hlavou Anastázie. "Jako kdybyste nevěděly, že každý elementál může být starý, jak se cítí, jak zrovna potřebuje vypadat. Z lidského hlediska je to nepředstavitelné. Krásnou Aine můžete přece potkat v lese i jako shrbenou stařenku i jako mladou modelku."
Týjo, musím si dát na mamku pozor, aby mě nepřekvapila třeba na rande, až na něj někdy půjdu. Světlanu a Juliána nějak přežiju, ale aby se na moje líbání koukala maminka... Marina si povzdychla.
*
"A Puk je ve skutečnosti jak starý?" zajímala se Kydippé a dělala přitom takové obličeje...
Marina se lekla: Kydippé bych do rodiny teda nechtěla.
Viola vkládala jmelí a kapradí do dalšího chlapeckého věnce a říkala: "Kolik je princi Pukovi přesně, to nevím. Pamatuju si, že je nepatrně mladší než Arthos. Byli vždycky jako bráchové. Často sem za ním Arthos chodil a zlobili... Pamatuješ?" obrátila se Viola na Anastázii.
Anastázie souhlasila: "No jo, ti dva lumpové... proti nám jsou to pořád takoví malí kluci."
Marina překvapením zašmodrchala drátek. Arthos zlobil s Pukem? Protivný astrolog Arthos někdy zlobil?

*

A na tohle vše Marina myslí, když s věncem ochranných bylin na rozích kráčí se spolužáky dubovou alejí, jež od sídla vede jako slavobrána. Má strach z neznámých mohyl, dávných pohřebišť, a po vstupu do lesa cítí, jak se jí kopyta boří do měkké lesní stezky.
Marina i její spolužáci mají hlad. Od rána nic nesměli sníst, jen pili vodu. A teď si nesou v batůžcích večeři a na chuťové buňky jim útočí vůně kůry všude kolem.
Všichni se však bojí Pana, a proto si neodvažují ulomit, natož strčit ruku do batohu...
Konečně král lesa zastavuje a praví: "Tak se posilněte. Noc bude dlouhá."
Hladoví studenti otvírají batůžky, vytahují krajíce chleba, jablka, zeleninu a jako dezert si ulamují kůru stromů.
Marina baští, ale žaludek má náhle jako na vodě. Uvědomuje si, že tohle jídlo je možná poslední bezpečná věc v nastávající slunovratné noci.
(Pokračování příště...)
 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Annička Annička | 7. května 2011 v 16:22 | Reagovat

:-)  :-P jdu číst.

2 baruninka14 baruninka14 | 7. května 2011 v 16:35 | Reagovat

krásná kapitola

3 Lucka Lucka | 7. května 2011 v 16:41 | Reagovat

Hurá! Už jsem se nemohla dočkat! :D

4 Beckuska Beckuska | 7. května 2011 v 17:12 | Reagovat

Skvěle úžasná kapitola Juchú!! :-D

5 Seli Seli | 7. května 2011 v 17:14 | Reagovat

úplně se tam s nima v té škole vidím.

6 Annička Annička | 7. května 2011 v 17:18 | Reagovat

U nás mají taky někteří kluci kopyta i na rukou. :-D moc se mi tak kapitola líbila. Už se těším na tu o mohylách.

7 maltesenella maltesenella | Web | 7. května 2011 v 17:20 | Reagovat

:D

8 maltesenella maltesenella | Web | 7. května 2011 v 17:41 | Reagovat

nemůžu se dočkat pokračování :-)

9 Profesor Profesor | 7. května 2011 v 18:11 | Reagovat

Pěkná kapitola. Líbí se mi ty temné tóny.

10 solina solina | 7. května 2011 v 18:38 | Reagovat

mno užasná kapča :-D teda pan je hodně naštvanej xDD se ho určo musej hodně bát xDD těším se na další kapču :-)doufám že bude brzo :-)

11 Julie Julie | 7. května 2011 v 19:32 | Reagovat

Já mám taky na některé věci ,,kopyta na rukách``:-D Pěkná kapitola :-)

12 Dáša Dáša | 7. května 2011 v 20:08 | Reagovat

[9]: Jj. Taky jsem si všimla, že se střídají legrace s temnotou. Jsem žvědavá, co bude na mohylách.

13 bumblebee bumblebee | Web | 7. května 2011 v 22:06 | Reagovat

je to bylo ale hezké překvapení! Další díl :) Moc povedený :)

14 ♥Mishell*♥ ♥Mishell*♥ | Web | 8. května 2011 v 10:10 | Reagovat

Děkuju ale já sem byla venku 5 a víc hodin!

15 Karolka Karolka | 8. května 2011 v 10:21 | Reagovat

[14]: Jsi si spletla blog nebo co? :-D

16 Karolka Karolka | 8. května 2011 v 10:26 | Reagovat

Mám tušení,že se Marina obarví na blond. :-D Jo a chtěla bych se víc dozvědět o zlobivým Arthosovi.

17 Zine Zine | 8. května 2011 v 12:28 | Reagovat
18 Zina Zina | 8. května 2011 v 12:30 | Reagovat

Pardˇon .. neumím psát :-)

[16]: Jinak doufám že si Marina teda vlasy na blond neobarví :-)

Jinak moc pěkná kapitola :-) ... už se těším na další :-)

19 Lacrima Horse Lacrima Horse | Web | 8. května 2011 v 20:00 | Reagovat

neumím si Arthose představit jak si hraje s Pukem :-D

20 Marry Marry | Web | 9. května 2011 v 13:17 | Reagovat

Páni a o těch snech jsem nedávno přemýšlela že ve snech není času ani prostor úúú těším se na další kapirolu tato je sqělá... nechtěla by jste k nám někdy do školy udělat přednášku na téma''zasvěcené''

21 Martina Martina | 9. května 2011 v 14:16 | Reagovat

Zajímalo by mě co se stane na těch mohylách stane... Aby Marina zase něco neprovedla.. :-)

22 Lucka Lucka | 9. května 2011 v 17:54 | Reagovat

[19]: Přesně :-D  :-D  :-D Na téhle informaci něco bude :-? Řekla bych, že to je důležité...

23 Mája Mája | 9. května 2011 v 20:55 | Reagovat

páni :D ta aine jako modelka a shrbená stařenka mě dostala... :D :D :D
a ty sny... 4D, 5D páni to si neumím představit.. :D

24 Mája Mája | 9. května 2011 v 20:55 | Reagovat

ta aine jako modelka a shrbená stařenka mě dostala... :D :D :D
a ty sny... 4D, 5D páni to si neumím představit.. :D

25 solina solina | 12. května 2011 v 21:53 | Reagovat

smim se zeptat kdy bude další díleček?? :-)

26 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 12. května 2011 v 22:10 | Reagovat

V sobotu bude kapitola 6.
Zítra článek o tom, jak přilákat elementály.

27 Nikki Nikki | 13. května 2011 v 11:57 | Reagovat

[26]: uz zitra dalsi kapitola, supeeeer

28 maltesenella maltesenella | Web | 14. května 2011 v 11:35 | Reagovat

už dneska :D

29 Lá+Lálá Lá+Lálá | 25. května 2012 v 15:44 | Reagovat

Rozodnuto :-D

30 Lá+Lálá Lá+Lálá | 25. května 2012 v 15:45 | Reagovat

Rozhodnuto :-D

31 Lá+Lálá Lá+Lálá | 2. června 2012 v 10:46 | Reagovat

Hezký O_O  [:tired:]  :D  ???  :-!  :-|  :-P  :-x  :-?  8-)  8-O  :-D  ;-)  :-(  :-)

32 ♥kikísek♥ ♥kikísek♥ | E-mail | 27. února 2013 v 21:29 | Reagovat

Nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej, nej, nej knížka na světě!!! musím si na ní našetřit až půjde do vydání. mocinky se těším, až bude všech 8 :-D já vás paní Štulcová obdivuju O_O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama