Tercie - 4. Moudrost v Popelčiných oříšcích

22. dubna 2011 v 18:46 | Renata Štulcová |  Kapitoly - Tercie


Lískové oříšky v zlatavém medu vyléčí těžký kašel a pomohou těm, kdo jako Popelka hledají moudrost, štěstí a poezii.


Blíží se obřadní noc slunovratu, svatojánská noc nejkratší ze všech. Noc, kterou nám letos Růžová Luna prozáří svým dávným světlem.
Lidé si o svatojánské noci vyprávějí pohádky, bojí se uvěřit, že ty zázraky jsou skutečné.
V hlubinách Gaiy, v mořích a jezerech, řekách, ve výškách i v kouzelném lese krále Pana budeme slavit až do ranní rosy.
Královna víl věky zkoušená kletbou, kterou zná jen ona, se bojí nechat svou nejmladší dceru, svého mazlíka Marinu pod dohledem krále lesa.
Hnána strachem, pozvala si královna krále do vílího pavilónu. Podívejme, jak k ní božský Pan spěchá. Neodolatelný tak, že dryády, kolem kterých prochází, se snaží větvemi zachytit cípek jeho pláště. Listovím hladí Pana po silném paroží, jež si nechal dnes narůst, aby se předvedl před Aine v celé své kráse.
Ke smůle dryád, zadumaný král lesa nevnímá jejich milostné záchvěvy. Stovky a stovky let myslí na královnu víl a živí se nadějí, že snad jednou se k němu vrátí...


*


Vílí pavilón se utápěl v tichu. Malé víly a elfíci se již metamorfovali a nyní dospávali proměnu. Aine postávala u okna, tiskla dlaně v pěsti a chtělo se jí plakat nad nejmladší dcerou.
Jak se Marina popere s kletbou? Kdy už Arthos odhalí toho jejího Lva? Kdo to je? Kéž by to byl jeden z elfů.. Jinak... Aine vzdychla.
Když potom Pan vstoupil, s úsměvem mu šla vstříc. Dokonce se nechala lehce políbit.
"Chtěla jsem ti ještě jednou poděkovat za Lykona. Opravdu jsem nečekala, že ty osobně budeš Marinu hlídat."
"Aine, co bych pro tebe a tvou dceru neudělal," říkal Pan a usedl do křesla.

*

Aine mu naservírovala zákusek a kávu a přitom láskyplně švitořila: "Víš, přemýšlela jsem, že svatojánská noc v lese na mohylách bude pro Marinku tak trochu šok..."
Pan se rozesmál: "Když přežila bez psychické úhony útok orlů, bouři, kterou jsi vyvolala tancem ve vílím kole, nebo třeba to očoudění baziliškem, bude jí obřadní noc u mrtvých připadat jako... vítání občánků."
Aine malinko srazila obočí, Pan usrkl kávu a přátelsky řekl: "Myslím si, Aine, že to s tou péčí o ni přeháníš. Marina už není maličká primánka, na podzim jí bude čtrnáct, v lidském měřítku ještě nějaký ten rok a bude na vdávání..."
*

"Jenže jí chce někdo zabít!" skočila mu do řeči Aine.
"Ano, ale to přece neznamená, že ji obklopíš četou strážců. Vždyť by neměla vůbec žádný osobní život. Už takhle - když půjde na rande, bude to stát za nic. Marina i ten její nápadník budou vědět, že se pořád někde poblíž plíží Světlana nebo Julián. A teď ještě Lykon. Vždyť Marina s tím svým nebudou mít žádné soukromí. Jak se pak asi budou objímat a líbat..."
"Ty jeden nemravo," povyskočila Aine na křesle.
"Ty mně říkáš nemravo?" divil se se smíchem Pan. "Mně, kterého jsi opustila kvůli tomu lidskému stvoření, Petr se, myslím, jmenuje..."
"Petra do toho netahej. Poznali jsme se až mnoho let poté, co my dva jsme se rozumně rozešli."
"Rozumně? A že téměř nikdo nesmí dodnes vědět, že jsme spolu něco měli. A že jsme zplodili Puka... Jen se přiznej, stále jsi nestrávila, žes podlehla mému šarmu..." založil si Pan sebevědomě ruce.
*

Aine si energicky hodila nohu přes nohu a potřásla hlavou: "Proč si, drahý, stále něco namlouváš a nechceš pochopit, že mezi námi je už dávno konec. Myslíš, že nevím, že jsi to byl ty, kdo na mě a Petra poslal tenkrát toho divočáka, když jsme si na louce rozložili piknik. A jednou jsem tě z okna viděla, jak u nás na zahradě strkáš Marině do kočárku hlavu i s rohy..."
"Řvala jako tur," dodal Pan.
"A divíš se jí?" mlaskla Aine.
"Nedivím. V jednom roce ani víla nedokáže odhalit mou přitažlivost. Mimochodem, chtěl jsem se tenkrát podívat, jestli je ti podobná... No, měla takový medvědí čumáček. Ale zato nyní je ti už podobná tak, že si toho brzy všimne celá škola."
Aine vzdychla: "Jenže co s tím? Vymysli něco, drahý," upřela na Pana krásné oči.
Pan přikývl a Aine ještě jednou mazlivě zašeptala: "A slib mi, že ráno po svatojánské noci mi přivedeš Marinečku do Alby... Jen tak pro jistotu..." dodala, když viděla mírně uraženou Panovu tvář.

*

"Pomóóóc! On umírá," řval rohatý faun Buližník a sbíhal proti nim po schodech, jako by ho čerti honili.
"Co se Vildovi stalo?" vykřikli na Vildu sborově Marina, Puk i Žakelína.
"Ulomil se mu roh, kr... krvácí... stříká... krev jako... z kohoutku..." vykřikoval bledý rozklepaný Buližník.

*

Krev spatřili na podlaze Vildovy komnaty. Skvrny rubínové krve zářily na lůžku, na kterém seděl nešťastný Vilda opřený o vychovatele Oldu.
"Vidíte, kolik krve mu z toho rohu vyteklo," šeptal Buližník strachem okoralými rty a zvedl ze země to, co ještě před chvílí patřilo k Vildově hlavě.
Vychovatelka Viola právě odhodila na podlahu zakrvácené plátýnko a další namočené ve studené vodě jí přinesl strážný faun z koupelny a ona ho přikládala Vildovi na obličej.
Vilda cosi huhlal a Viola mu rázně přikázala: "Mlčte a nehýbejte se, Viléme. A vy, Tomáši, laskavě přestaňte šířit paniku. Roh si sice urazil, ale ta krev mu teče z nosu. To by mě opravdu zajímalo, co jste tady dělali..."

*
Neboť měl profesor Fontán hodně starostí se studenty metamorfujícími se v kentaury, dorazila ke zraněnému jeho dcera profesorka Fontánová. Protáhla se mezi Marinou a Pukem, kteří stáli u dveří jako solné sloupy, a jak Buližníka spatřila, spráskla ruce.
"Vypadáte jako jednorožec, jak se vám to stalo?" rozesmála se a bez otálení se dala do lékařského řemesla. Marina pozorně sledovala, jak lékařka používá nejen dotyku svých prstů, ale také krystaly a vonné masti. Vilda ležel na lůžku jako mrtvola, neodpovídal, a když mu pak přikázala, aby vstal, uhýbal před ostatními pohledem.
Styděl se za svou jednorohou hlavu.
"Dokonce ani lehký otřes mozku nemáte," zněla nakonec diagnóza profesorky Fontánové. "Tudíž můžete jít bez obav slavit slunovrat. A ještě bych si ráda poslechla, co jste tu vlastně vyváděli," pravila, když uložila krystaly do kufříku a posadila se do dřevěného křesla.

*
I Marině se chtělo smát, když bylo po nebezpečí a ona poslouchala zmatené vyprávění Buližníka a Vildy a přitom si prohlížela Vildovu ovázanou jednorohou hlavu.

*

Všichni se Vildovi smáli. Všichni až na krále Pana.
Okamžitě poslal dopis rodičům obou chlapců a pak si je oba nechal zavolat do břečťanového sálu, kde seděl v krásném křesle na vyvýšeném stupínku. Seděl tam a hrál na syrinx, když kluci vstoupili a pomalu se šinuli mezi sloupy porostlými břečťanem, proplétali se mezi liánami a unikali dlaním břečťanových lístků, jež po nich chňapaly z dlouhých lián.
Konečně stanuli před Panem a uklonili se, jak je Viola předem poučila.
"Tak - jak to bylo?" zamračil se Pan.
"No... my... totiž... teda... víte..."
"Tak dozvím se to?" zvedl se Pan prudce z křesla a sestoupil ze stupínku. Chlapci couvli dva kroky.

*

"Přestaňte si hrát na cirkusové klauny a jasně a stručně mi vysvětlete, co jste prováděli."
"Tak já to řeknu," obrátil se Buližník na kamaráda. "Víte, pane profesore my jsme zkoušeli tvrdost rohů. Když jsou to kosti, tak jsme se logicky domnívali, že..."
"A nenapadlo vás nic inteligentnějšího, než vrazit hlavou do zdi," zabručel král.
"No, právě," přisvědčili.
"Jenže Vildovi se to po tom zlomeným rohu smeklo a narazil na tu zeď ještě obličejem. A tekla mu z nosu červená," vysvětloval Buližník.
"Aha," zavrčel rozzlobený Pan, až kluci znovu couvli. "Ale proč má zlomený roh jen Vilém?"
"No, protože jsme našli v té komnatě na zdech jen jedno vhodné místo k pokusu a Vilda to zkusil první. A já po něm logicky už ne."

*
Král lesa se tak zlobil, až se jim zdálo, že se zvětšuje. Oba z něj měli větší strach než z vlastních matek.
"Když nepočítám Vilémovo zranění, uvědomujete si oba, jakou ostudu jste způsobili našemu království? Jednorohý faun, který o roh přijde tím, že trká do zdi! Taková pitomost! Umíte si vůbec představit, jak se nám budou smát například víly a kentauři?"
Oba jen klopili zraky a mlčky kývali a nejraději by se hanbou propadli.

*
Slunce dnes bylo vzhůru tak dlouho, nyní se ukládá k spánku a Růžová Luna stoupá vzhůru. A s ní vycházíme my, elementární bytosti, a také lidé, kteří s námi soucítí. Budeme slavit slunovrat!
Král lesa Pan vyvádí dvanáct studentů. Jsou nesví, čeká je noc v mohylách, noc na dávných hrobech. Jsou zamlklí, nejistí, však Panovi hraje kolem rtů úsměv. Jak by ne. Vždyť právě zosnoval malou sladkou pomstu. Miluje Aine, ale vadí mu její neustálé útoky. Vadí mu její nedůvěra, její chorobný strach, že se Marina přestane chovat jako premiantka a začne vyvádět jako správná puberťačka. Vymyslel si lest na Aine i na Marinu. A já zatím v tom zmatku obhlédnu situaci a najdu způsob, jak poslat Marinu na cestu, na níž svého Lva nikdy nepotká.
(Pokračování příště...)

*

A sem nakonec vkládám odkaz na Youtube. Jak už jsem psala na Facebooku, při vymýšlení Rafaelovy školy sehrál důležitou roli omyl.
Dostala jsem totiž CD, na kterém měla údajně zpívat Enya. Hned se mi zdálo, že to není Enya, ale písničky se mi zalíbily a právě při nich jsem Marinu vymyslela.
Následující z nich byla nejdůležitější. Je taková vílí...

*
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 BabyDragon BabyDragon | 22. dubna 2011 v 19:01 | Reagovat

Krásné...jupí jsem první...
juinak moc pěkná písnička i kapitolka :)

2 Renata Štulcová Renata Štulcová | 22. dubna 2011 v 19:09 | Reagovat

Pro Marry Angel: Díky, žes o Rafaelově škole napsala článek.
Do menu jsem Tě dala, po delší chvilce se mi to povedlo. Blog stále zlobí. :-)

3 Nikki Nikki | 22. dubna 2011 v 19:10 | Reagovat

ja sem to rikala ze mu nic neni :-D
sem zvedava co Pan vymyslel a co udela ta zakerna osoba..

4 Dáša Dáša | 22. dubna 2011 v 19:12 | Reagovat

:-D  :-D Vilda jednorožec. Jsou oba opravdu komici. Ve filmu bych se mu s tím jedním rohem musela pořád smát!!! :-D  :-D  :-D  :-D

5 pawing pawing | 22. dubna 2011 v 19:29 | Reagovat

Tak při téhle kapitole jsem se hodně nasmála :-D  Moc pěkná :-)

6 Alice Alice | 22. dubna 2011 v 19:42 | Reagovat

"Vypadáte jako jednorožec" :-D  :-D já nemůžu. Válím se tady smíchy po koberci. Tem musí vypadat. O_O :-D

7 Lucka Lucka | 23. dubna 2011 v 8:15 | Reagovat

Tahle kapitola se velmi povedla. Jak rozhovor Pana s Aine, tak i Vildovo uražení rohu :-) Víte jak jsem se nasmála? :-D  :-D  :-D Hlavně teda v té první části. Pan má sebevědomí na rozdávání :-D

8 Beckuska Beckuska | 23. dubna 2011 v 8:47 | Reagovat

Nááádhera!!! Skvělá kapitolka a víme další podstatnou informaci o tom zabijákovi, bude s nimi slavit faun? Slaví s nimi i sirény?

9 Annička Annička | 23. dubna 2011 v 9:16 | Reagovat

Pomoc, nemůžu :-D  Strčil jí hlavu do kočárku a řvala jako tur. Měla medvědí čumáček. :-)  :-D Tose mi líbí.

10 Renata Štulcová Renata Štulcová | 23. dubna 2011 v 9:50 | Reagovat

[8]: Slaví úplně všichni na celé zeměkouli.

11 Renata Štulcová Renata Štulcová | 23. dubna 2011 v 14:48 | Reagovat

Pro Saanmu: Zapomněla jsi připojit email, tak Ti píšu sem. Doufám, že můj vzkaz najdeš.

Příběhy jsem si vymýšlela odmalička, zvláště pak ve škole při vyučování, když jsem se nudila. Zabila jsem tak nudu a nerušila jsem výuku. Opravdu psát jsem začala až před deseti lety a hned jsem měla to štěstí, že kniha vyšla - byla to trilogie Nemetonburk. Tak strašně už je ta trilogie stará.

12 Beckuska Beckuska | 23. dubna 2011 v 18:12 | Reagovat

[10]: hmm, tak nic! že by bylo nové vyloučení podezřelých

13 Renata Štulcová Renata Štulcová | 23. dubna 2011 v 18:38 | Reagovat

[12]: Vůbec vám to neusnadním. :-D Přece nemůžete vědět víc, než vypátrá Kelaíno a Marina. :-P Do osmého dílu je daleko, ta potvora si musí dát velký pozor, aby ji neodhalili. O_O

14 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 23. dubna 2011 v 19:14 | Reagovat

Pro Baruninku14: Tak už je Tvůj blog v menu. :-)

15 Beckuska Beckuska | 24. dubna 2011 v 10:23 | Reagovat

[13]: Pro nás zvědavce je to hrozné :)

16 maltesenella maltesenella | Web | 24. dubna 2011 v 16:51 | Reagovat

já se už nemůžu dočkat toho dalšího dílu :-). Každý den nejmíň 3x sleduju jestli nevyšla další kapytola :-D

17 Renata Štulcová Renata Štulcová | 24. dubna 2011 v 18:24 | Reagovat

[16]: A já uklízím a slavím Velikonoce. Píšu, ale jen v myšlenkách.
Zatím si můžete všichni představovat vlastní verzi pokračování.
Třeba: Kdo je ten Lev? Kdo je ta potvora? Co se stane v noci na mohylách? Kde je Meluzína? Atd. :-)

18 Lucka Lucka | 24. dubna 2011 v 19:12 | Reagovat

[17]: Abych řekla pravdu, ani na jednu otázku mě nenapadá žádná odpověď...

19 Nikki Nikki | 26. dubna 2011 v 0:13 | Reagovat

[17]: co se stane v noci - no nejaky prusvih urcite, to by nebyla marina :-D

20 mysak mysak | 26. dubna 2011 v 6:53 | Reagovat

Tak si myslim ze ten její Lev bude král faunů - Pan.

21 Lucka Lucka | 26. dubna 2011 v 7:39 | Reagovat

[20]: Já se budu hádat, já myslím, že neee :D To by bylo divný, kdyby byl její Lev Pan, který má s její matkou dítě O_O Teda alespoň doufám, že to není on... ON by k ní vůbec neseděl :-?

22 Nikki Nikki | 26. dubna 2011 v 9:05 | Reagovat

[20]: ze by se stala nevlastni matkou sveho bratra? no LOL. souhlasim s [21]: . nesedelo by to, je pravda ze Marina bude vypadat skoro jako Aine ale myslim ze Pak¨novo srdce patri ji a ne male marine

23 Sia Sia | Web | 26. dubna 2011 v 20:14 | Reagovat

Přidáte si mě prosím mezi blogy čtenářek? Vaše tvorba se moc líbí :D

24 solina solina | 27. dubna 2011 v 1:13 | Reagovat

ahoj :-) pred dvema dny jsem zacala cist rafaelovu skolu a hned pri prvni kapitole primi mne uchvatile na tolik ze se mi o  ni i zda :-D  primu i sekundu uz mam za sebou a musim rict ze to byly uzasne dily :-D ted ctu tercii a lezim  na zemi smichy protoze tenhle dilek byl uzasnej xDD doufam ze brzy pribyde novy dil :-)

25 Renata Štulcová Renata Štulcová | 27. dubna 2011 v 10:53 | Reagovat

[23]: Už jsi tam. :-)

[24]: Díky, každý, kdo píše, je rád, když si kniha najde své čtenáře. Nový díl stihnu během víkendu.

26 Sophi Sophi | Web | 27. dubna 2011 v 18:28 | Reagovat

[25]: To je dobře už se těšim na další díl :-)

27 Beckuska Beckuska | 28. dubna 2011 v 6:48 | Reagovat

Podle mě tan její Lev, se tam pořádně ještě neobjevil, a je to elf, taková davová role.
Tu mrchu zná Aine, je to ta, která ji proklela, anebo je to Marena.
V noci na mohylách bude další útok anebo se zamotá do potíží, anebo nic.
Meluzína je pryč, někde pryč. Chce být sama. Ona se podle mě včas objeví sama.

28 Annička Annička | 28. dubna 2011 v 21:59 | Reagovat

[27]: Mám stejný názory. Nejvíc by mě zajímal ten Lev. :-P

29 Beckuska Beckuska | 29. dubna 2011 v 20:37 | Reagovat

[28]: přesně KDO TO JE? :-x  :-D

30 diary--of--my-l-i-f-e diary--of--my-l-i-f-e | Web | 29. dubna 2011 v 21:09 | Reagovat

Váleli jsme se na zemi no :DD

31 ♥Blood princess♥ ♥Blood princess♥ | Web | 30. dubna 2011 v 13:17 | Reagovat

Ahoj , děkuju za pozvání :) ráda píšu o nadpřirozených věcech na svém blogu a taky si ráda čtu ;) hned začnu číst :)

32 Renata Štulcová Renata Štulcová | 30. dubna 2011 v 18:05 | Reagovat

Předpokládám, že pokračování dokončím nejspíš v pondělí nebo úterý. Jela jsem na besedu až do Lanškrouna a teď dodělávám školní časopis. Naše škola slaví výročí a časopis musí pěkně vypadat. A tak nemám na Marininu noc v mohylách čas. A

33 RŠ | 30. dubna 2011 v 18:09 | Reagovat

[32]: chtěla jsem dodat, že je přeci ta slavná noc Beltainu. Tady nad domem hřmí první jarní bouřka, připravené ohně moknou... O_O

34 Klara Klara | 30. dubna 2011 v 21:12 | Reagovat

[33]: tady byla prvni bourka uz ve ctvrtek...

35 Beckuska Beckuska | 1. května 2011 v 10:03 | Reagovat

[34]: u nás taky pršelo takže z čarodějnic nebylo nic, teda z jedněch nebylo nic už předem, kvůli výletu, ale doufala jsem že aspoň u nás... ale jak pršelo kámoši zalezli a zbyly tam jen malý děti :-(

36 maltesenella maltesenella | Web | 1. května 2011 v 11:59 | Reagovat

u nás u vedlešího domu hořelo :-(

37 Beckuska Beckuska | 2. května 2011 v 7:54 | Reagovat

[36]:
no to měli povedený čarodky :-( Chudáci!

38 Lucy Lucy | 2. května 2011 v 14:23 | Reagovat

[37]: nj, kdo umi umi, kdo neumi hori..

39 Sia Sia | Web | 2. května 2011 v 21:36 | Reagovat

[25]: Děkují!
Nemám ráda tu potvoru!

40 maltesenella maltesenella | Web | 3. května 2011 v 18:01 | Reagovat

Ta mrcha bude asi ta samá osoba co uvalila kledbu na Aine. Lev se na scéně ještě neobjevil. Meluzína chce být sama a až bude chtít tak se sama objěví a na Mohylách bude asi další útok na marinu :), jinak mě nic jiného zatím nenapadá :-)

41 Renata Štulcová Renata Štulcová | 3. května 2011 v 19:23 | Reagovat

Tak jsem si tvorbou časopisu k výročí založení naší školy uhnala zánět spojivek. Doma chodím v černých brýlích a k PC jsem zasedla, jen abych Vám napsala, že dřív než v pátek nebudu moci psát. O_O  :-! Nedokážu totiž do monitoru vůbec koukat.

42 solina solina | 3. května 2011 v 19:55 | Reagovat

mno tak si ete chvilku pockame... :-) preji vám brzké uzdraveni :-)

43 Nikki Nikki | 3. května 2011 v 20:01 | Reagovat

[41]: ojojojojoj. zanet spoivek si pamatuju, ale tehdy byl pocitac v domacnosti velka vzacnost (prec je to uz 12 let) a na telku sem se slunecnima brylema koukat mohla.. hlavne to vylecte ;)

44 maltesenella maltesenella | Web | 3. května 2011 v 20:48 | Reagovat

Brzo se uzdrav, já měla zánět spojivek před 3 lety a bylo to fakt hrůůůůza, takže držim palce aby to brzo přšlo :-D

45 Lucka Lucka | 4. května 2011 v 13:34 | Reagovat

Taky jsem měla zánět spojivek. Vypadala jsem jak Číííňan 8-O No, nezbývá nic, než počkat. Hlavně abyste byla brzy OK :-D

46 bumblebee bumblebee | Web | 5. května 2011 v 1:20 | Reagovat

tak..už jsem přečetla všechny díly a nedočkavě čekám na další! Vážně píšeš moc hezky! :)

47 Beckuska Beckuska | 5. května 2011 v 6:40 | Reagovat

Upřímnou soustrast, jr to smůla a já se taak těšila

48 Nikki Nikki | 6. května 2011 v 11:02 | Reagovat

dneska mizim na Svojsíkáč, tak smad mě zítra po návratu bude čekat nová kapitolka :)

49 Lá=lála Lá=lála | 19. července 2012 v 17:39 | Reagovat

Jediné, čím se stále utěšuju je, že když má kniha 8 dílů, tak ji v těchto dílech nemůže potvora marinu zničit

50 magieelementu magieelementu | E-mail | Web | 23. prosince 2012 v 13:17 | Reagovat

můžu se zeptat kdy bude kvinta? :-)

51 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 23. prosince 2012 v 18:19 | Reagovat

[50]: Do kvinty je daleko. Teď píšu Kaziin příběh, který bude velmi dlouhý a pro všechny Čechy. A pak mě čeká Marina v kvartě u nymf. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama