17. Větvička moruše

28. února 2010 v 21:21 | Renata Štulcová |  Kapitoly

Kniha Rafaelova škola vílí křídla již vyšla a je na pultech knihkupectví. Vy si můžete na tomto blogu přečíst první kapitoly z prvního dílu Vílích křídel a pak číst kapitoly celého druhého dílu - Sekundy a třetího Tercie.

.


Obezřetná moruše opatrně rozvíjí své květy a rychle nechá dozrát šťavnaté plody.

A bylo prvního září. Začínal nový školní rok.
Metamorfovali se do lidské podoby a s batohy naditými sešity a učebnicemi se vydali parkem do hlavní budovy školy.
"V naší škole se prvního září učilo jen hodinu. Jen nám rozdali žákajdy, přečetli ze školního řádu, co nesmíme, a šli jsme domů," hudral Buližník.
"Že jo," přidal se Vilda. "Nechápu, proč musíme mít hned šest hodin. Vždyť jsme se učili skoro celé léto."
"Budeme chytřejší," ozvala se Kyddipé.
A Vilda dodal: "Jako v tom filmu: Stanu se chytřejším a ještě chytřejším, až budu nejchytřejší na celém světě. Co nám tím chce básník říci, studente Buližníku?"
Buližník se zamyslel: "Básník nám chce říci, že se stane politikem."

Na prahu hlavního vchodu před mahagonovými vyřezávanými veřejemi stála zapečetěná pokladna.
Studenti, kteří kráčeli před nimi, se před ní zastavovali a ozývalo se cinkání, jak dovnitř vhazovali mince.
Každý student s vážnou tváří na okamžik znehybněl a poté s úlevným úsměvem nakročil do dveří.
"Tak děti, teď se pomodlete, aby vás bílý had dovnitř vpustil, za to léto jste nadělali tolik průšvihů," rýpla si do Mariny, Médey, Vildy a Buližníka Veronika. Obešla je a po vhození dvacetikoruny vešla do školy.
Zaváhali, jen Marina, ač se bála, nečekala. Statečně se zatajeným dechem vystoupala po bílém mramorovém schodišti a třesoucí se rukou vhodila do pokladny největší a nejhodnotnější kovovou minci. Krásně to zacinkalo, obličej jí pohladil vánek a v mysli spatřila velikého bílého hada a slyšela jeho hluboký tichý hlas: "Vítám tě, Marino, a děkuji ti. Přeji ti šťastný školní rok."

Marina potřetí vstupovala do haly Rafaelovy školy, tentokrát však neměla žádné bolesti od metamorfózy, tentokrát jí bylo dobře a byla moc zvědavá, jak školní rok na Rafaelově škole proběhne. A taky byla zamilovaná. Nešťastně.
Však kvůli tomu probrečela po Jakubské slavnosti celou noc.
"Musím se odmilovat," rozhodla se, když ranní šero vytlačovalo tmu a noční víly odtančily z parku kolem vílího pavilónu.
"Marino! Jsi Marina, viď? Vypadáš přesně jako na fotkách v Rafael Expressu," usmívala se na ni starší studentka u stolku v hale a podávala jí malou brožurku.
"Co to je?" upřela na ni Marina pohled tázavé čokolády.
"Rafaelka, tam máš přehled všech rozvrhů, vyučujících, seznam klubů..."
Marina si Rafaelku vzala stejně jako všichni ostatní studenti.
"Pojď, musíme máknout," táhla ji Médea za rukáv.

Chvíli trvalo, než primáni v bludišti šaten našli své skříňky. Zamkli si věci a vydali se do sálu.
Tolik studentů! rozhlížela se Marina. Se svými spolužáky nakonec seděla v první řadě, do které se samozřejmě ti starší nehrnuli.
Sál byl obložen tmavým dřevem a sedačky jako v kině potaženy vzorovanou látkou s květinami. Marina se stále rozhlížela, hledala Martina, ale byla malá a přes druhou řadu dál neviděla.
Když ředitel knihovny pan Ignácio, který byl též tajemníkem školy, vystoupil na pódium, obrovský dav okamžitě utichl a pan Ignácio na pódium zval postupně všechny vyučující. Ti zdravili studenty a usedali do sedaček po stranách pódia.
Marina i její spolužáci si nestačili zapamatovat, kdo je kdo.
Teď pan Ignácio pravil: "Asistentem pro hudební výchovu je letos opět oblíbený ale přísný Robin Dobrý, který na konci minulého školního roku složil úspěšně doktorát z hudební vědy."
Ozval se nadšený potlesk a na pódium vystoupil v nažehleném obleku se znakem školy na klopě Puk.
Marina také nadšeně tleskala a Puk na ni spiklenecky mrknul.
Poté vystoupila ředitelka školy paní Flóra v nádherné zelené róbě a vyčesaných vlasech ozdobených drobnými květy.
"Milí studenti," začala, "vítám vás do nového školního roku. Letos je vás celkově jen 642. Jak již jistě víte, do primy nastoupilo pouze dvanáct studentů. V naší zemi se rodí nejen méně dětí ale také méně elementálů. Přesto doufám, že i v menším počtu budete úspěšní jako předchozí léta.
Potěšující zpráva, kterou vám nyní oznámím je, že do pokladny bílého hada jste vložili devatenáct a půl tisíce korun a v nejbližších dnech se s bílým hadem poradím, co máme za ty peníze do naší školy pořídit.
Než se rozejdete do tříd, musím vám připomenout, že zasedání školního parlamentu se koná dnes odpoledne, takže nezapomeňte ihned zvolit své zástupce."

"Kdepak je naše třída?" pobíhala dvanáctka primánů po školní budově, která jim připadala jako bludiště. "Není v Rafaelce mapa?" listoval brožurkou Vilda.
Nakonec se zeptali uklízečky, která leštila rámy Rafaelových obrazů neboli bran.
Udýchaní dorazili ke dveřím s římskou jedničkou. Tady budou mít nejdřív třídnickou hodinu.
Profesorka Aine na ně již čekala.
"Tak nejdříve vám přidělím služby," řekla a otevřela třídní knihu. "Budete se střídat po týdnu, aby to bylo spravedlivé. Která dvojice se hlásí dobrovolně, nebo to mám určit podle abecedy?"
Okamžitě vystřelila Marinina ruka a Médea se přidala.
"Tak to bychom měli a nyní ještě - kteří dva budou letos zastupovat vaši třídu ve školním parlamentu? Vyberete se mezi sebou nebo uskutečníme tajné hlasování?"
"Já navrhuju Marinu," ozval se Vilda. "Je populární a nebojí se zeptat a riskovat..."
Marina i profesorka Aine vytřeštily oči.
"Jasně," přikyvovali Vildovi ostatní. "A ty bys tam mohl chodit s ní."
"Já nerad vstávám," bránil se Vilda.
"Nemějte strach, Vildo, náš parlament nikdy nezasedá před vyučováním," usmála se Aine a Vilda poslaneckou funkci nakonec vzal.

Po třídnické hodině přišel mladý usměvavý a velmi objemný asistent Kohout a bez odkladu spustil: "Jsem asistent Nauky o Gaie a oslovujte mě pane doktore, jelikož jsem právě získal doktorát z antropologie. Dnes vám budu přednášet o elementárních bytostech, prosím, abyste si dělali pečlivě poznámky, jelikož učebnice neví vše.
Elementární bytosti jsou pozemské bytosti, které jsou bližší naší planetě Gaie než lidé. Jejich posláním je naučit lidi, že musí Gaiu a život na ní chránit. Mají velký talent se stát učiteli, spisovateli, hudebníky, tanečníky, vybírají si povolání spojená s přírodou, s uměním. Jejich aury tak silně vyzařují, že zaujmou své posluchače a jsou vždy vynikajícími učiteli.
Pokud ani jedno z toho, co jsem řekl, nevykonávají, alespoň se snaží zahradničit - ať už doma nebo na zahrádce. Milují hudbu a tanec. Jestliže se nedostanou denně do přírody, jestliže neslyší krásnou hudbu, jsou nešťastní a onemocní.
Elementálů je velké množství, my pro dnešek probereme ty elementály, kteří se nejčastěji rodí do lidských těl. Jsou to ti, do nichž se postupně metamorfujete. O ostatních elementálech si promluvíme později.
Nejdřív vám musím připomenout, že pokud budete dlouho metamorfovaní, dostaví se u vás stejné problémy jako u elementálů v lidských tělech. Proto - jak jen můžete - metamorfujte se zpátky, letos ve víly.

V sekundě se z vás stanou nágy a povede vás profesorka Meluzína," pravil doktor Kohout a pustil krátký film. Hleděli na dívku, která měla od pasu dolů silný hadí ocas.
"Jako Vilmy Petr," pomyslela si Marina.
"Kromě hadího ocasu a smyslů, mají nágy ještě hadí jazyk," řekl doktor ve chvíli, kdy dívka vyplázla jazyk, a oni viděli, že ho má rozdvojený jako vidlici.
"Moudré nágy dokážou žít dlouhé roky osamoceně jako poustevníci. Mají v oblibě prameny, řeky, jezera a opuštěné hrady nebo aspoň jeskyně. Ale víc se o nich dozvíte příští rok." Doktor pohlédl na Terezu. "Váš otec je nágou, že? Nechtěla byste nám říct něco více?"
Tereza snaživě přikývla: "Tatínek pracuje na povodí Odry a je moc rád, když musí do terénu. Protože to se pak metamorfuje v nágu a snadno se pohybuje přírodou. Doma je také v podobě nágy. Pouze do kanceláře musí jako člověk."
"A jak doma chodí do schodů?" zajímalo koumáka Vildu.
Tereza odvětila: "My máme celý dům jednopatrový přízemní."
Doktor Kohout ji doplnil: "Pokud nágy pobývají v lidském těle, bolí je nohy, gumovatí jim a když usínají v lidském těle, nohy je bolí, brní, kroutí se v posteli a především trpí syndromem studených nohou rukou. Nedokáží se pod peřinou zahřát a musejí chodit spát v ponožkách. A také se často koušou do jazyka."

Na dalším filmové ukázce spatřili Puka.
"V tercii se metamorfujete ve fauny. Také se jim občas říká satyři. Vaším třídním se stane profesor Pan, Pukův otec. Jak jsem se dozvěděl, asistenta doktora Puka již znáte. Puk je typický představitel říše faunů. Je veselý, miluje hudbu, zvířata a ptáky. Nejlépe je mu v lese. Fauni jsou napůl kozy a napůl lidé. Takže mají na hlavě rohy, namísto chodidel kopýtka, jinou stavbu nohou a z kostrče jim vyrůstá ocas. Fauni v lidských tělech trpí silnými migrénami od rohů a mají problémy s chodidly a koleny. Často trpí ostruhami."
Na to Buližník kýval. Rozuměl tomu, jeho matka je faunka.

"V kvartě se z vás stanou nymfy jinak nazývané mořské panny nebo najády. Kromě rybího ocasu vám ještě narostou žábry, abyste mohli dýchat pod vodou. Nymfám v lidských tělech hrozí malý ale stálý nedostatek kyslíku. Jejich plíce jsou menší. A z toho pak plynou další zdravotní problémy. Jinak mají nymfy v lidském těle kvůli rybímu ocasu stejné problémy jako nágy. Abych nezapomněl, třídní profesorkou tohoto ročníku je nymfa Rusalka.

V kvintě se metamorfujete v dryády, to jsou napůl lidé a napůl stromy. Čeká vás zvláštní cyklus, kdy se budete umět dokonale metamorfovat ve strom. V noci po západu slunce bude třeba, abyste se metamorfovali v dryádu, vaše končetiny se promění v kmen a kořeny. Zakořeníte se a celou noc u vás bude probíhat růst díky energii, kterou jste získali přes den z fotosyntézy. Jinak byste opět měli problémy s dýcháním a bolesti končetin podobné revmatickým. Astmatem, dnou, revmatickými bolestmi, bolestmi kloubů, artrózou a brněním v končetinách trpí dryády v lidských tělech. Dryády milují lesy a stromy a jsou schopné za ně bojovat do konce svých sil.

V sextě vás čeká rok života sirén, kterým se také někdy říká harpyje. Ale slovo harpyje je spojeno s negativním obrazem této moudré a překrásně zpívající elementární bytosti. Metamorfujete se v obrovské dravce s lidskou hlavou, kterou ale také budete schopni metamorfovat v dravčí. Dostanete se do třídy profesorky Kelaíno Temnomraké. Budete se učit zpěvu, moudrosti a magii, kterou sirény ovládají.
Sirény milují hudbu, vítr, bouře a mají sklon k magii. V lidském těle mají velké problémy s chůzí a často se hrbí, protože je táhnou aury jejich silných křídel. Mají bolesti páteře a končetin, protože lidské tělo a tělo dravce je velmi rozdílné.

V septimě projdete nejtěžší proměnou v kentaury. Kentauří metamorfóza je obtížná nejen fyzicky ale také psychicky. Metamorfóza kentaura v člověka je tak obtížná, že kentauři dávají přednost bytí na čtyřech nohou. Nakonec, jistě jste si všimli, že ředitel hvězdárny doktor Arthos se jen občas objeví v lidském těle.
Kentauři se do lidských těl nerodí, ale při vaší metamorfóze se jimi na rok musíte stát. Gaia vás tak chce naučit chápat tyto velmi temperamentní a moudré bytosti. V tomto sedmém ročníku se pod vedením profesora Cheirona zaměříte na dějiny, jazyky, astronomii, umění a také budete hodně sportovat."
"Se mi zauzlujou nohy," prohlásil Vilda.
"No, není jednoduché chodit po čtyřech," přikývl profesor. "Ale potom v oktávě se již každý z vás konečně metamorfuje do elemetála, kterým opravdu jste, a budete se učit k maturitě a na přijímací zkoušky. Poslední ročník vede profesorka Morgana Je velmi krásná, jak vidíte na videu, ale velmi velmi přísná."

Konečně Marina vstoupila do školy. Konečně jsem si ji mohla nenápadně prohlédnout.
A objevila jsem její slabou stránku. Je zamilovaná do toho chlapce.
První láska... Neopětovaná... Platonická... Marina bojuje se svým citem, ale ten kluk ji stále přitahuje.
Využiju ho. Skrze něj se Mariny zbavím a viníkem bude on.
Jen se nesmím nechat unést svou nenávistí. Musím trpělivě čekat na vhodnou příležitost. Trpělivě...
(Pokračování příště...)
 

30 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lacrima Horse Lacrima Horse | 28. února 2010 v 21:47 | Reagovat

tak já bych asi byla faun :-) a mamka víla a babička dryáda :D

2 Dáša Dáša | 28. února 2010 v 22:08 | Reagovat

Já to mám jasný. Od malička mě bolí kosti a klouby a miluju lesy. Jsem prostě dryáda. Teď si představuju, jaké by to bylo na chvíli zakořenit. :-)

3 Profesor Profesor | 1. března 2010 v 10:18 | Reagovat

Zajímavé. Mně od dětství bolí klouby a mám potíže s páteří. Miluji ovšem jak vodu,tak les. I když vodu víc. Takže nympha v lesním jezírku?

4 Carol Carol | 1. března 2010 v 14:50 | Reagovat

[3]: Myslím že nymfy jsou i sladkovodní, tak asi jo. Bych řekla.
Co se týká té,co na Marinu poslala ty orly, asi teda pracuje v té škole.

5 Janett Janett | 1. března 2010 v 17:50 | Reagovat

Zabte mě, ale že tahle autorka napsala Růži a krokvici a Nemetomburk???? :-) Došlo mi to až teďko, protože mi to silně připomíná mýtický svět z Alatýrový hory.  :-)  :-)  :-)

6 lolik lolik | 1. března 2010 v 18:42 | Reagovat

achich ja chci byt vilaaa ja totiz hrozne chci umet letat ale obavam se ze ja bych stejne elemental nebyla protoze ze tridy se mnou nikdo nekamaradiii nebo spis ja se s nikym moc nebavim sedim v lavici a cucim do blbaaa :-D  :-D

7 Lucka Lucka | 1. března 2010 v 21:24 | Reagovat

[5]: Jo, je to ona. Proto jsem taky tenhle blog začala navštěvovat a číst Marinin příběh. Na tenhle web mě přivedl odkaz na stránkách Nemetonburku. Musím ale říct, že Nemetonburk se mi líbil mnohem mnohem víc...I když tenhle příběh má taky něco do sebe.

8 Zina Zina | 2. března 2010 v 9:28 | Reagovat

By mě zajímalo, kdo jí tak nenávidí. Už se nemůžu dočkat další kapitoly. Fakt je, že Nemetomburk se mi líbil víc, ale tohle má taky své kouzlo  :-)

9 Renata Štulcová Renata Štulcová | 2. března 2010 v 14:20 | Reagovat

Jsem ráda, že se vám líbil Nemetonburk, už jen proto, že jsem ty tři díly tvořila šest let.  8-)
Rafaelova škola má sice jiný děj, ale Marinu a ostatní čekají těžká rozhodnutí. Zatím se ji snaží určitá osoba vymazat ze světa a hledá maminku a kolem blbnou její spolužáci i ona, vždyť je jí dvanáct let. Postupně v dalších dílech bude stárnout, dospívat a některých věcí se ude muset vzdát, aby jiné získala.

10 Lacrima Horse Lacrima Horse | 2. března 2010 v 18:16 | Reagovat

[9]: na to se moc těším ale bude to asi hodně dlouhé že :-)

11 tigri tigri | 2. března 2010 v 18:24 | Reagovat

myslela sem si že můj brácha by mohl být kentaur ale asi to bude nága chodí totiž pořád spát v ponožkách :-D

12 elien elien | 2. března 2010 v 18:48 | Reagovat

Asi pujdu do knihovny.Apodivam se na Nemetonburk.Ale Rafaelova skola je skvela!
A mamka by mohla být nága,chodí spát v ponožkách a rukavicích. :-?

13 Renata Štulcová Renata Štulcová | 2. března 2010 v 19:22 | Reagovat

To Lacrima HOrse: To opravdu bude hodně dlouhé.  :-) Ale budu se snažit, aby jednotlivé knihy nebyly bichle, aby se daly přečíst příjemným způsobem.

To Elien: Kdybyste šla do knihovny někdy, tak se zeptejte i na Růži a krokvici. Je to kniha o lásce a o tajemství Českého království. Je pro mládež a čtou ji i dospělí, ale zároveň ji Knižní klub nechal překrásně ilustrovat. A paní ilustrátorka Fučíková o knize hovořila na UPC, tady je odkaz
http://www.youtube.com/watch?v=_uZiTZLp9OE

14 Lucka Lucka | 2. března 2010 v 20:09 | Reagovat

Vám všem co jste tady a ještě jste nečetli Nemetonburk vřele tuto knihu doporučuju! Je to nádherný příběh, já osobně jsem hezčí knihy snad v životě nečetla! :-)  :-)  :-)

15 Lumixx Lumixx | Web | 3. března 2010 v 12:10 | Reagovat

Já jsem asi nág/a.

16 Olka Olka | 3. března 2010 v 14:19 | Reagovat

Já bych byla určitě nága . Od malička mám ráda jeskyně a zříceniny. Taky se nedokážu zahřát chodím spát v ponožkách :D a dokážu žít sama

17 elien elien | 3. března 2010 v 20:39 | Reagovat

Dobra určitě se zeptam na Ruzi a krokvici.
Do knihovny pujdu asi v uter musim vratit
knihy a pucim si Nemetorburk!Jsem rada ze
jsem narazila na tuhle sikovnou knihu.Protoze vzdicky me ten pribeh uchvati! :D A nedockave cekam nadalsi dil. :D

18 Feya Feya | Web | 4. března 2010 v 21:13 | Reagovat

Uši mám špičaté, miluju přírodu, bylinky, zvířata, z mytologických zvířat jednorožce a draky, ale cítím se víc k elfům než k vílám. Jsem tedy elfka nebo víla?

19 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 4. března 2010 v 21:59 | Reagovat

[18]: V mytologii je elf a víla označení pro tu samou bytost. Slovo elf je ze starých germánksých jazyků, slovo víla (fairy) je zase ze staré francouzštiny.
Já používám pro kluky elf a pro holky víla, protože vílák nebo víl zní příšerně.  :-) Ale klidně si můžete říkat i elfka.

20 Lacrima Horse Lacrima Horse | 5. března 2010 v 16:18 | Reagovat

[19]: a kluci mají taky křídla??

21 Renata Štulcová Renata Štulcová | 5. března 2010 v 17:40 | Reagovat

[20]: Mají, ale nevypisovala jsem se se jmény motýlů, jen v jedné kapitole má Vilda nebo Buližník problémy s chůzí. A madam Blanche Vildovi říká, že vypadá jako orangutánek, který má na zádech čtyři prkýnka. Tím myslí ta jeho křídla.

22 elien elien | 5. března 2010 v 18:15 | Reagovat

[19]: uz vtom mam zase o trochu vic jesno. :-P

23 Feya Feya | Web | 6. března 2010 v 11:12 | Reagovat

[19]: Děkuju moc :-)

24 Tery Tery | Web | 21. května 2010 v 23:44 | Reagovat

jen by mě zajímalo, jestli jste si ty vlastnosti sama vymyslela, nebo zda čerpáte z nějakých zdrojů??

25 Renata Štulcová Renata Štulcová | 28. května 2010 v 23:58 | Reagovat

[24]: O elementárních bytostech se hodně píše v řeckých bájích a v mytologii mnoha národů, z toho vycházím při popisu charakteru bytostí. Popis fyzický je také jasný. Problémy s těly při metamorfóze logicky odvozuju. :-)

26 Daja Daja | E-mail | Web | 21. června 2010 v 15:38 | Reagovat

Nevím jestli je to pravda, ale tohle mě dosti popisuje :D :Pokud nágy pobývají v lidském těle, bolí je nohy, gumovatí jim a když usínají v lidském těle, nohy je bolí, brní, kroutí se v posteli a především trpí syndromem studených nohou rukou. Nedokáží se pod peřinou zahřát a musejí chodit spát v ponožkách. A také se často koušou do jazyka." :-D A to úplně :)

27 majinka majinka | E-mail | Web | 29. června 2010 v 13:09 | Reagovat

tak já jsem buď siréna nebo faun :-?

28 Moon Moon | Web | 12. července 2010 v 13:27 | Reagovat

"Básník nám chce říci, že se stane politikem." to mě taky dostalo xD já toho Buližníka žeru xD xD

29 Moon Moon | Web | 12. července 2010 v 13:31 | Reagovat

tam mají taky parlament!! my máme na gymplu taky.. a já jsem zástupce... :-)

30 Nelliel Nelliel | 24. srpna 2010 v 20:56 | Reagovat

tak nevím nevím... nymfa,nebo nága? mám ráda vodu,ale jsem schopná dvě hodiny čumět na Terezku(hádě naší sousedky) a kousání do jazyka je mi důvěrně známé. :-D

31 Ania Ania | E-mail | Web | 3. září 2010 v 20:37 | Reagovat

Tak já bych byla asi kenteur :D i když mi tu trochu chybí elfové ala tolkien :D no nic, každý má své favority :-)

32 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 3. září 2010 v 20:41 | Reagovat

[31]: Víš, Anio, já nejsem z těch spisovatelů, co se po Tolkienovi opičí. A těch opičících je i u nás v ČR hodně. Můžu jen prozradit, že v oktávě - tedy v osmé knize - bude Marina vílou už hotovou a tam se čtenáři s říší královny Aine seznámí do hloubky. Dojde i na elfy. :-)

33 babydragn babydragn | 2. října 2010 v 17:12 | Reagovat

jůůů ja se tak těšim ale já si myslim že sem najáda...miluju nohu párkrát se mi zamotaj nohy a ve vodě dokážu strávit celý den :D

34 babydragn babydragn | 2. října 2010 v 17:12 | Reagovat

[33]: vodu ne nohu

35 alik alik | 22. října 2010 v 16:06 | Reagovat

[30]: Přesně to samé!

36 Fée Fée | Web | 21. dubna 2011 v 21:20 | Reagovat

Já bych asi byla faunka, mám problémy s koleny a často mě bolí chodidla, s bolestmi hlavy jsem mívala takové problémy, že jsem byla i na EEG a nic se nezjistilo :) Každopádně můj favorit je Puk!
Krásné :)

37 Nikarika Nikarika | Web | 9. května 2011 v 19:23 | Reagovat

Je to krásé. Myslím si, že profesorka Morgana (poslední ročník) je ta osoba, která jde po Marině.

38 Alissa Alissa | Web | 1. června 2011 v 14:44 | Reagovat

K charakteristice dryád - fotosyntéza (alespoň jedna její fáze) je závislá na slunečním světle, nemůže tedy probíhat v noci.
[32]: Mezi inspirací a opičením se je dost nejasná hranice, v tomhle kontrétním případě o to nejasnější, že sám Tolkien elfy převzal ze skandinávské mytologie. (A nejden elfy. Pokud chcete někdo ztratit iluze o J.R.R.T. jakožto autorovi s originálním fantastickým světem, zkuste si přečíst začátek Eddy, sbírky starých islandkých písní. Potkáte pěkných pár známých ;-) )(A ano, pořád je pro mě Tolkien Mistrem spisovatelem :-) )

39 ell ell | 15. července 2011 v 15:23 | Reagovat

Tak já sem asi dryáda. Trpím silnou alergií (skoro astmatem), miluju lesy a často mi brní nohy a ruce.

40 Corniana Corniana | E-mail | Web | 17. srpna 2011 v 17:58 | Reagovat

Každou chvíli zjišťuji, že jsem přesná elfka nebo víla.

41 Lucka Lucka | 19. srpna 2011 v 13:18 | Reagovat

[37]: Taky si to už dlouho myslím a vždycky se v tom ještě utvrdím... důkazů je v textu docela hodně. ;-)

42 Šárka Šárka | 28. srpna 2011 v 20:08 | Reagovat

já jsem buď faunka anebo siréna. :-) Jen nevím,co je mi bližší,jestli vzduch nebo země. Doteď jsem si myslela,že jsem rusalka,miluju vodu,občas mám studené ruce a nohy ;-)

43 maltesenella maltesenella | 19. října 2011 v 18:49 | Reagovat

Tak by mě zajímalo, proč je tu 1.-5. kapitola a potom tahle 17. :-?

44 Renata Štulcová Renata Štulcová | 19. října 2011 v 20:03 | Reagovat

[43]: 17. kapitolu jsem tady nechala, aby si lidi mohli počíst o jednotlivých ročnících Rafaelovy školy. O jednotlivých metamorfózách.

45 katka katka | 30. listopadu 2011 v 15:50 | Reagovat

užasná knížka tu si přečtěte. :-)

46 Lá+Lálá Lá+Lálá | 8. června 2012 v 20:15 | Reagovat

Já jsem odjakživa chtěla být víla. Ale asi jsem nágou. Když se vám v jídelně zauzlujou nohy a spadnete na všechny čtyři...... :-P  :-)

47 arplovakarolina arplovakarolina | 19. července 2012 v 19:47 | Reagovat

Já bych byla asi víla, nymfa, dryáda, siréna, nebo kentaur. Úžasná kniha.

48 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 19. července 2012 v 20:08 | Reagovat

[47]:

[45]: Díky.

49 Katka Katka | 23. srpna 2012 v 9:25 | Reagovat

No.... na začátku to vypadalo, že jsem faunka, ale u konce jsem se objevila jako siréna... 8-O To je úžasný!!! :-D  :-D
Paní spisovatelko, a co jste vy ?? Jste víla ? O_O  :-)
                                  Káťa ♥

50 Renata Štulcová Renata Štulcová | Web | 23. srpna 2012 v 9:36 | Reagovat

[49]:Káťo, já jsem člověk. Ale mám ráda Zemi a lidi, proto takhle píšu. :-)

51 Kikas Kikas | Web | 29. října 2012 v 14:50 | Reagovat

Jsem nymfa. Vím 100%. A ona to není Marena, ale Morgana???

52 Gabriella Gabriella | 24. prosince 2012 v 14:23 | Reagovat

[26]:  U mě taky :D úplně stejné, a paní Renato, můžou se elementálové vtělení do lidského těla metamorfovat do "toho svého" ?

53 Markéta Markéta | 1. ledna 2013 v 1:55 | Reagovat

já jsem nymfa :-)

54 Adéla Adéla | E-mail | 16. ledna 2013 v 17:24 | Reagovat

já jsem víla. :-)

55 Marie Marie | E-mail | 18. března 2013 v 21:22 | Reagovat

Jen jsem se chtěla zeptat jesli bude i třetí(3) knížka Rafaelovi Školy velice mně takové bříběhy baví      PS: jestli nekdo zná nejakou knizku ktera by se tomuhle podobala prosím o příspěvek díky :-)  :-)

56 lili lili | 7. dubna 2013 v 15:29 | Reagovat

Já jsem podle knihy víla.Jestli někdo ví,jak zjistit,jestli jsem elementární bytost-víla,napište na mail lenickaS.02@seznam.cz
Předem dík ;-)

57 ------- ------- | 31. července 2013 v 13:18 | Reagovat

Podle aury

58 luf luf | E-mail | 8. srpna 2013 v 9:19 | Reagovat

Já jsem podle knihy nága. :-D

59 Clara Clara | E-mail | 14. září 2013 v 23:01 | Reagovat

Já budu asi Náha a mamka Dryáda :-D  Chtěla bych se zeptat jestli s epíší knihy o Nágách případně o Dryádách :-?

60 Clara Clara | E-mail | 14. září 2013 v 23:02 | Reagovat

Pardon Nága :-P  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D

61 lili lili | 25. října 2013 v 13:10 | Reagovat
62 Alazne Alazne | 1. prosince 2013 v 9:13 | Reagovat

Tak já jsem podle toho siréna :-)

63 Monia Monia | 8. února 2014 v 12:29 | Reagovat

Já bych byla asi dryáda,siréna nebo víla

64 Faunka265 Faunka265 | Web | 15. března 2014 v 10:11 | Reagovat

Já jsem faunka nebo víla. A moje  kámoška Ema je nymfa a Janička siréna. Vymýšlím elementály pro všechny mé spolužáky :-)  :-)  :-)  :-)

65 Mirimë Mirimë | E-mail | 25. dubna 2014 v 20:07 | Reagovat

Chtěla jsem se zeptat poradíte mi co jsem. Málokdy mám bolesti zad. Většinou mě bolí kolena. Miluju zvířata a přírodu, ale hlavně zvířata. Děkuji

66 Mirimë Mirimë | E-mail | 25. dubna 2014 v 20:28 | Reagovat

Upřímně si přeji stát se vílou. Ale pokud jsem něco jiného přijmu to a pokusím se tím stát. Hrozně miluju koně. Takže ještě jednou prosím zkuste říct co jsem jestli potřebujete se na něco zeptat klidně. Já sama totiž na sobě cítím, že jsem jiná.

67 lazurita lazurita | 5. června 2014 v 19:31 | Reagovat

Neví někdo kde bych tenhle díl mohla koupit? Já ho hrozně potřebuju , jinak mám všechny kromě tohodle a těch které ještě  nejsou napsané :-( :-)

68 adéla N adéla N | 16. července 2014 v 16:54 | Reagovat

já sem asi siréna :D

69 lulu lulu | E-mail | 26. září 2014 v 22:38 | Reagovat

citim ze sem jina  casto skladam hudbu pisu vlastni citata casto mne boli treti oko nekdy slysim hlayy y nekdy vidim aury co vlastne sem. [:tired:]

70 aneta aneta | 19. října 2014 v 13:39 | Reagovat

Mě vyšla siréna :-D  :-D  :-D

71 aneta aneta | 19. října 2014 v 13:43 | Reagovat

Kdyby jsme všichni byli elementární bytosti a četli by jsme o lidech tak by jsme chtěli být lidmi a když tak jsme stejně vyjímeční i když jsme lidé a užívejte si života naplno ;-)

72 aneta aneta | 9. listopadu 2014 v 16:02 | Reagovat

Já si taky připadám jiná a chci být elementál ale hrozný je že kdybych přišla do škola jako nága ,kentaur, víla ,faun, siréna a nebo najáda tak si nesednu a lidi by zešíleli hrůzou to by bylo skvělý a o přestávkách by kolem mně lítali ale asi by mi to vadilo :-x  :-x a asi bych to musela tajit a jako člověk by mi to bylo nepříjemný. Ale spon bych se doma mohla metamorfovat na elementární bytost :-D  :-D  :-D a pořád mně nudí o nich číst a nebýt jedna z nich . Paní učitelko udělejte tam návod jak se stát elementární bytostí prosím :-D  :-D  :-D

73 Lenča Lenča | 29. prosince 2014 v 11:09 | Reagovat

[72]: Člověk se elementární bytostí stát nemůže.

[71]: Souhlasím

74 Mandy Mandy | 10. ledna 2015 v 19:31 | Reagovat

Já bych byla jasnej faun. :-) Často mě bolí hlava a v podstatě od malička mě bolí kotníky, když je ta bolest větší tak skáče až do kolen. :-? :-P  ;-)

75 Mandy Mandy | 10. ledna 2015 v 19:34 | Reagovat

Tím, že mě od malička bolí kotníky jsem samozřejmě nemyslela, že by mě bolely bez přestávky, ale často. :-)  :-(  ;-)

76 Mandy Mandy | 10. ledna 2015 v 19:35 | Reagovat

No a samozřejmě miluju přírodu a zvířátka. :D

77 Roxy Roxy | Web | 16. května 2015 v 18:51 | Reagovat

Já bych byla faun. :D

78 Janca Janca | E-mail | 2. června 2015 v 19:44 | Reagovat

Já bych byla dryáda. Miluji stromy a rostliny a v lese dokážu strávit i několik dní.A artrózu kolene mám zjištěnou od 11.let. :-)

79 Viky Viky | E-mail | 8. srpna 2016 v 13:31 | Reagovat

Ahoj. Mohl by mi někdo (kdo četl celý první díl) říct kdo vyhrál ten ekologický projekt?

80 Nika Nika | 1. října 2017 v 18:19 | Reagovat

Já jsem teď teda úplně zmatená 😳; mám mini výrůstky na páteři; pokud chodím hodně do schodů, tak sebou většinou fláknu, protože se mi zamotají nohy, mám neustále ledové ruce; miluji přírodu a zvířata, a často mám bolesti hlavy; miluji plavání a potápění, dokážu dlouho zadržet dech, pod vodou sem rychlá; mám ráda lesy a hory; často se hrbím, mám bolesti páteře, miluju hudbu a jakého nástroje se dotknu tak na ten umím alespoň trochu hrát. Já sem asi vážně divná😶

81 Sandra Sandra | 28. dubna 2018 v 13:09 | Reagovat

[79]: Přečti si druhý díl hned na začátku to je

82 Sindy Sindy | 28. dubna 2018 v 13:16 | Reagovat

[80]: Zkusíme z toho udělat závěr :D
Přírodu a zvířata má rád každý elementál, podle toho bych se neřídila. Výrusky na páteři mají víly. Ledové ruce mají nymfy a nágy, ale ty miluješ plavání, takže bych se přikláněla k té nymfě. Lesy patří k faunům a hory nejspíš také. Hrbit se můžeš i od bolesti zad (např způsobené výrustky) nebo od něčeho jiného, nemusí to nutně znamenat, že jsi siréna. Hudbu milují fauni a nymfy, ale také sirény, které rády zpívají.

Ok takže vyšla nymfa, víla, faun a siréna. Řekla bych ale, že víla takové malinké procento. Po ní si myslím, že by to mohla být siréna. Po té zřejmě nymfa a nakonec faun (to proto že se hodně zmiňuješ o přírodě, lesích a zvířatech). Jsi zřejmě něco jako Veronika, u které také nebylo jasné, co je za bytost

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama